Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Elektronická úřední deska  obce Lichoceves
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
21.7.2017  
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
9.1.2017  

 

 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:
 
Schválený závěrečný účet SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2021
příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Vydal: svazek obcí/Obec Lichoceves
 28.6.2022  
Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2021
Vydal: obec Lichoceves
 28.6.2022  
Oznámení: Zahájení zjišťovacího řízení vlivu na ŽP záměru stavby ČOV a kanalizace Lichoceves - Noutonice
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
 28.6.2022  
Územní rozhodnutí (Veřejné osvětlení v obci Lichoceves – část Noutonice)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
2.6.2022  
Oznámení o veřejném projednávání změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Přílepy (29.6.2022)
Vydal: Obec Velké Přílepy
29.5.2022  
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva (6.6.2022)
Vydal: Obec Lichoceves
29.5.2022  
Oznámení řízení o prodloužení platnosti ÚR stavby „Vodovod v obci Lichoceves, v částech obce Lichoceves a Noutonice“
Vydal: SÚ Velké Přílepy
24.5.2022  
Návrh závěrečného účtu SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2021
Vydal: svazek obcí
13.5.2022  
Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2021
Vydal: Obec Lichoceves
13.5.2022  
Upozornění na odstávku elektřiny (část k.ú. Lichoceves 27.5.2022)
Vydal: ČEZ
9.5.2022  
Rozhodnutí o nepovolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných čmeláků rodu Bombus
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
9.5.2022  

VV Oznámení o zpracování návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a veřejném projednávání (6.6.2022)

Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
5.5.2022  
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání Návrhu územního plánu Tuchoměřice
Vydal: MÚ Černošice
5.5.2022  
Oznámení o zahájení územního řízení (Veřejné osvětlení v obci Lichoceves – část Noutonice)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
27.4.2022  

Upozornění na odstávku elektřiny (část k.ú. Noutonice 17.5.2022)

Vydal: ČEZ

26.4.2022  

Upozornění na odstávku elektřiny (k.ú. Lichoceves 16.5.2022)

Vydal: ČEZ

26.4.2022  

Rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných ptáků

Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

26.4.2022  

Veřejná vyhláška: Nahlížení do předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2022

Vydal: FÚ pro Středočeský kraj

26.4.2022  
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání Návrhu územního plánu Svrkyně
Vydal: MÚ Černošice
19.4.2022  
Usnesení o zastavení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lichoceves, zahájeném na žádost vlastníka pozemků pro přípravu území na development
Vydal: Státní pozemkový úřad
13.4.2022  
Veřejná vyhláška: Oznámení o zastavení komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lichoceves
Vydal: Státní pozemkový úřad
13.4.2022  
Oznámení o zahájení územního řízení (Veřejné osvětlení v obci Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
6.4.2022  
VV: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu obce Tuchoměřice
Příloha č. 1: Základní členění
Příloha č. 2: Hlavní výkres
Příloha č. 3: Veřejná infrastruktura
Příloha č. 4: Veřejně prospěšné stavby
Příloha č. 5: Koordinační výkres
Příloha č. 6: Širší vztahy
Příloha č. 7: Textová část
Příloha č. 8: Rozdílový text
Příloha č. 9: Veřejná infrastruktura
Příloha č. 10: Odůvodnění
Vydal: Obec Tuchoměřice
13.3.2022  
Oznámení o zahájení řízení povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných ptáků.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
13.3.2022  
Oznámení o zahájení řízení povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných čmeláků rodu Bombus.
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
13.3.2022  
Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí KÚ Středočeského kraje (ochrana čmeláka zemního).
Vydal Ministerstvo životního prostředí
13.3.2022  
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva (21.3.2022)
Vydal: Obec Lichoceves
13.3.2022  
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným (neznámým) vlastníkem v k.ú. Lichoceves a Noutonice
Příloha: Informační brožura k problematice
Vydal: ÚZSVM
21.2.2022  
Veřejná vyhláška: OOP (přechodná úpravu provozu na silnici II/240 a II/241 - oprava v Černém Volu)
Příloha č. 1: mapa (celková situace)
Příloha č. 2: mapa (detail)
Příloha č. 3: mapa (hmotnostní omezení)
Příloha č. 4: mapa (u Lidlu)
Příloha č. 5: mapa (Horoměřice)
Příloha č. 6: mapa (Velké Přílepy)
Příloha č. 7: mapa (na Tursko kolem Jeny)

Vydal: MÚ Černošice
 
15.2.2022  
Oznámení o zveřejnění návrhu územní studie „Lichoceves – obec v zahradě a Noutonice – místo pro život“ (lhůta na připomínky 15.3.2022)

Příloha: https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-rp-a-us-obci-v-orp-cernosice/projednavane/lichoceves/

Vydal: MÚ Černošice
 
3.2.2022
 
 
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy – národní plány povodí
příloha č. 1 Národní plán povodí Labe
příloha č. 2 Národní plán povodí Odry
příloha č. 3 Národní plán povodí Dunaje
Vydal: Ministerstvo zemědělství
Zveřejněno: 3.2.2022
 
3.2.2022
 
 
Žádost o povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (čmelák zemní)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
3.2.2022  
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Petra Špoulová, nar. 1984)
Vydal: OÚ Lichoceves
31.12.2021  
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Ondřej Dobrý, nar. 1979)
Vydal: OÚ Lichoceves
31.12.2021  
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Miroslav Dobrý, nar. 1958)
Vydal: OÚ Lichoceves
31.12.2021  
Schválený rozpočet na rok 2022 Základní školy a Mateřské školy Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves / ZŠ a MŠ Noutonice
31.12.2021  
Schválený rozpočet na rok 2022 obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
 
31.12.2021  
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Lichoceves 2022-2023
Vydal: Obec Lichoceves
31.12.2021  
Záměr zemědělského pachtu (pronájmu)
Vydal: Obec Lichoceves
31.12.2021  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace obci Holubice
Vydal: Obec Lichoceves
31.12.2021  
Schválený rozpočet na rok 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Obec Lichoceves/Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
 
25.12.2021 21.12.2022
Vyrozumění o odvolání a stanovení lhůty k vyjádření (výjimka z ochrany čmeláka zemního)
Příloha (text odvolání)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
25.12.2021  
Závěr zjišťovacího řízení k záměru Velké Přílepy obchvat
Vydal: KÚ Jihočeského kraje
25.12.2021  
Obecně závazná vyhláška obce Lichoceves č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vydal: Obec Lichoceves
20.12.2021  
OZV 2021/1 o místních poplatcích
Vydal: Obec Lichoceves
20.12.2021  
Veřejná vyhláška: OOP (uzavírka od 8. do 14.11.2021 silnice mezi Lichocevsí a Okoří)
Příloha: MAPA
Vydal: MÚ Černošice
 
26.10.2021  
Veřejná vyhláška: Stanovení úpravy provozu na návsi v Noutonicích a rozhodnutí o námitkách společnosti VERALE s.r.o.
Příloha: Mapa značení
Vydal: MÚ Černošice
 
25.10.2021  
Výzva k odstranění stromoví pod elektrickým vedením do 15.11.2021
Vydal: ČEZ Distribuce a.s.
25.10.2021  
Rozhodnutí o povolení (Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – rak kamenáč)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
11.10.2021  
Rozhodnutí o povolení stavby (Kabelizace sítě NN k.ú. Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
11.10.2021  
Oznámení o zahájení řízení (Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – rak kamenáč)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
 
19.9.2021  
Rozhodnutí o umístění stavby (Kabelizace sítě NN a odstranění stávajícího vzdušného vedení v k.ú. Noutonice, č. IE-12-6005409)
Vydal: OSÚ Velké Přílepy
13.9.2021  
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným (neznámým) vlastníkem v k.ú. Lichoceves a Noutonice
Příloha: Informační brožura k problematice
Vydal: ÚZSVM
 
9.9.2021  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
dokument ve strojově čitelné podobě: Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Vydal: Obec Lichoceves
 
15.8.2021  

Řád veřejného pohřebiště obce Lichoceves

Vydal: Obec Lichoceves

11.8.2021  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o veřejném pořádku
Přílohy OZV č. 2/2020
dokument ve strojově čitelné podobě: Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o veřejném pořádku
Vydal: Obec Lichoceves

11.8.2021  
Schválený závěrečný účet SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2020
příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Vydal: svazek obcí/Obec Lichoceves
7.7.2021  
Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 SO „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: svazek obcí/Obec Lichoceves
7.7.2021  
Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2020
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Vydal: obec Lichoceves
 
7.7.2021

 

 
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vydal: OÚ Lichoceves
 
3.6.2021  
Oznámení o návrzích Opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Návrh OOP Národního plánu povodí Labe
Návrh OOP Národního plánu povodí Odry
Návrh OOP Národního plánu povodí Dunaje
Příloha: Seznam obcí podle oblastí povodí
Vydal: MZE
 
31.5.2021  
Veřejná vyhláška Oznámení o OOP stanovení místní úpravy provozu
Příloha: Mapový podklad
Příloha: Doprovodná informace
Vydal: MÚ Černošice
 
18.5.2021  
ÚO o stavební uzávěře pro „Koridor silnice II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko“
Příloha: Mapový podklad
Příloha: Vyhodnocení podaných připomínek
Vydal: Středočeský kraj (21.4.2021)
 
18.5.2021  
Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemcích ve vlastnictví obce Lichoceves
Příloha: situační snímek
Vydal: Obec Lichoceves
15.9.2020  
Rozhodnutí ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (obojživelníci, plazi, ryby a mihulovci)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
18.8.2020  
Oznámení o skončení dokazování ve věci povolení provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy v Praze Jinonicích
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
28.7.2020  
Výběrové řízení – strážník Obecní policie Velké Přílepy (do 13.8.2020)
Vydal: Obec Velké Přílepy
1.7.2020  
Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2019
Příloha: Zpráva o kontrole hospodaření ve strojově čitelné verzi

Vydal: Obec Lichoceves
1.7.2020  
Oznámení o zahájení řízení (povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
9.6.2020  
Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemcích ve vlastnictví obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
9.6.2020  
Seznam nedostatečně identifikovaných (neznámých) vlastníků v k.ú. Lichoceves a Noutonice
Příloha: Informační brožura k problematice
Vydal: ÚZSVM
27.5.2020  
Rozhodnutí o územním opatření o stavební uzávěře (silnice II/240 a II/101)
Vydal: MMR
29.4.2020  
Rozpočtové opatření č. 2020/4 23.4.2020  
Rozpočtové opatření č. 2020/3 23.4.2020  
Rozpočtové opatření č. 2020/2 27.3.2020  

Oznámení zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Lichoceves
Vydal: Státní pozemkový úřad

 
28.2.2020  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (s obcí Svrkyně)
Vydal: Obec Lichoceves
30.12.2019  
Zákaz odběru povrchové vody ze Zákolanského potoka s okamžitou platností do odvolání
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
10.7.2019 do odvolání
Veřejné projednávání (EIA) záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“ (30.7.2019 od 15:30)
Vydal: Magistrát hl. města Prahy
8.7.2019  
Oznámení o zveřejnění doplněné dokumentace vlivů (EIA) záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“
Vydal: KÚ Středočeského kraje/Magistrát hl. města Prahy
15.5.2019  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy (s obcí Drahelčice)
Vydal: Obec Lichoceves
15.4.2019  
Žádost o povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů organismů ve zvláště chráněných územích
Vydal: KÚ Středočeského kraje
14.1.2019  
Pravidla rozpočtového provizoria obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
21.12.2018  
Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na komunikaci v Lichocevsi (filmování 3.-5.12.2018)
Příloha: Rozhodnutí
Vydal: MÚ Černošice
1.12.2018  

Výzva k nápravě nedostatečně identifikovaným (tzv. neznámým) vlastníkům nemovitostí v k.ú. Noutonice

Příloha: seznam vlastníků

Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

26.11.2018  

Rozhodnutí ve věci povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (čmelák zemní)

Vydal: MŽP

26.11.2018  
Oznámení o vrácení k doplnění dokumentace vlivů (tzv. EIA) záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“
Vydal: Magistrát hl. města Prahy
26.9.2018  
Vyrozumění o odvolání a usnesení o stanovení lhůty k vyjádření (žádost o povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - čmelák zemní)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
24.9.2018  
Vydal: KÚ Středočeského kraje
 
8.8.2018  
příloha: mapový podklad
příloha: vyhodnocení
Vydal: KÚ Středočeského kraje
 
8.8.2018  

Výzva k nápravě nedostatečně identifikovaným (tzv. neznámým) vlastníkům nemovitostí v k.ú. Noutonice

Příloha: seznam vlastníků

Vydal: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

31.7.2018  

Informace ČÚZK o revize katastru nemovitostí

Vydal: ČÚZK

 30.7.2018  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace o.p.s. Přemyslovské střední Čechy
Vydal: Obec Lichoceves
10.7.2018  
Rozhodnutí o povolení výjimky ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů (obojživelníci, plazy)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
30.5.2018  
Oznámení o obdržení doplněné dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“
Vydal: Magistrát hl. města Prahy
28.5.2018  
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Vydal: Obec Lichoceves/ČUZK
22.5.2018  
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí do 28.5.2018 hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2018)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
25.4.2018  
Oznámení o zahájení správního řízení (výjimka podmínek chráněných druhů živočichů)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
25.4.2018  
DSO Od Okoře k Vltavě - Pravidla rozpočtového provizoria
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
1.9.2017  
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
21.7.2017  
Oznámení zahájení územního řízení (pozemek parc.č. 53 v k.ú. Noutonice: Výstavba komunikací a inženýrských sítí pro 42 RD)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
2.7.2017  
Zastavení územního řízení (pozemek parc.č. 53 v k.ú. Noutonice: výstavba 42 RD, komunikací a inženýrských sítí lokalita, pp. Čonková, Čonka)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
1.6.2017  
Prodloužení platnosti stanoviska EIA záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně"
Vydal: MŽP, odb. posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
3.2.2017  
Nabídka zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem
Vydal: Generální finanční ředitelství
11.1.2017  
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
9.1.2017  
Stavební povolení (budova MŠ a ZŠ, přestavba čp. 7 v k.ú. Noutonice)
Doložka právní moci Rozhodnutí
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
9.11.2016  
Nabídka volných služebních míst (Finanční úřad pro Středočeský kraj)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
18.8.2016

 

 
Rozhodnutí: schválení společné jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí Holubice a Lichoceves
Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany obcí Lichoceves a Holubice
Vydal: Obec Lichoceves/HZS Středočeského kraje
 26.7.2016  
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace o.p.s. Přemyslovské střední Čechy
Vydal: Obec Lichoceves
25.7.2016  
Informace k výstavbě transformovny v Lichocevsi (pasportizace nemovitostí)
Vydal: OÚ Lichoceves
16.6.2016  
Informace k elektronické evidenci tržeb
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
16.6.2016  
MÚ Černošice schválená územní studie pozemku p.č. 53 v Noutonicích
Připomínky obce Lichoceves z 18.9.2015
Vydal: MÚ Černošice
15.6.2016  
Informace: Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Vydal: Ministerstvo vnitra

17.5.2016

 

 

Oznámení o zahájení zpracování lesních hospodářských osnov

Zásady zpracování lesních hospodářských osnov

MÚ Černošice (odb. ŽP)

25.4.2016

 

 

Informace o občanských průkazech pro děti mladší 15 let

Vydal: OÚ Lichoceves

25.4.2016

 

 
Nařízení č. 1/2016, kterým se stanovují maximální ceny nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti v Noutonicích a ceny služeb spojených s nájmem a užíváním pohřebiště
Vydal: Obec Lichoceves
4.4.2016  
Informace (ztracení a zatoulaní psi)
Vydal: OÚ Lichoceves
16.3.2016  
Obvodní oddělení Policie ČR v Libčicích n/Vl. hledá nové kolegy
Vydal: Policie ČR/OÚ Lichoceves
9.2.2015  
Oznámení o zveřejnění Závěru zjišťovacího řízení záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“
Závěr zjišťovacího řízení
Vydal: KÚ Středočeského kraje/OÚ Lichoceves
 
4.2.2016  
Veřejná vyhláška (Oznámení o zpracování návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Střed. kraje)
Návrh zprávy o uplatňování ZÚR SK
Příloha č. 1: Vyhodnocení zaslaných návrhů
Příloha č. 2: Vyhodnocení návrhů (dle ÚAP ORP)
Příloha č. 3: Vyhodnocení návrhů (dle ÚP obcí)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
2.2.2016  

Informace pro občany s trvalým pobytem na adrese obecního úřadu

Vydal: Ministerstvo vnitra

16.12.2015  

Změna vlastnictví telekomunikační infrastruktury (Česká telekomunikační infrastruktura a.s. odštěpením od společnosti O2 Czech Republic a.s.)

Vydal: Cetin

16.12.2015  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

Vydal: Obec Lichoceves

16.12.2015  

Občanské průkazy – informace o změnách od 1.1.2016

Vydal: Ministerstvo vnitra

9.12.2015  

Cestovní pasy – informace o změnách od 1.1.2016

Vydal: Ministerstvo vnitra

9.12.2015  
Informace k úhradě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Vydal: Finanční správa
12.11.2015  
Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves
12.10.2015  
Oznámení k ochranným pásmům vedení obecní kanalizace
Vydal: OÚ Lichoceves
9.9.2015  
Záměr zemědělského pachtu (pronájmu) zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
 
27.7.2015  
Ohlašování pálení prostřednictvím www.hzssck.cz (prezentace)
Vydal: HZS Středočeského kraje
29.4.2015
 
 
Informace o změně dopravní obslužnosti obce od 7. dubna 2015
Schéma terminálu Bořislavka
Schéma terminálu Dejvická
Jízdní řád autobusu 312 platný od 7.4.2015
Jízdní řád autobusu 350 platný od 7.4.2015
Mapa linek na Praze západ od 7.4.2015
Vydal: OÚ Lichoceves/ROPID
22.3.2015  
Informace o změnách v organizaci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR od 1.1.2015
Mapa územních obvodů
Slovní popis k mapě
Vydal: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
23.1.2015  

Výzva ke kontrole úhrady nájemného za hroby na hřbitově v Noutonicích 
Vydal: OÚ Lichoceves

17.9.2014  

Oznámení seznamu hrobů se zahájeným procesem rušení
Vydal: OÚ Lichoceves

1.7.2014  
Poučení pro držitele e-pasu
Vydal: MV ČR
26.6.2014  
Územní rozhodnutí (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
28.4.2014  
Upozornění pro dopravce provozující nákladní a osobní dopravu tzv. velkými vozidly
Vydal: Živnostenský úřad MÚ Černošice
20.3.2013  

Veřejné zakázky

profil a veřejné zakázky zadavatele Obec Lichoceves

Datum zveřejnění: 9.8.2012

 9.8.2012 trvale

Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů obecní policie podle ustanovení § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění a v souladu s ustanoveními § 63 a § 66c zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mezi obcí Velké Přílepy a obcí Lichoceves.

Vydal: Obecní úřad Lichoceves

12.7.2012 trvale
Výzva pro zájemce o funkci obecního kronikáře
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
4.5.2011
Úřední hodiny Obecního úřadu Lichoceves od 6.12.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
9.12.2010 trvale
Sdělení - čestné prohlášení funkcionářů obce podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů je k dispozici k nahlédnutí za podmínek stanovených zákonem na obecním úřadě.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
30.6.2010 trvale
Evidence pálení prostřednictvím internetu
Vydal: HZS Středočeského kraje
[  dokument] 
10.4.2009 trvale
Oznámení - Vymáhání dlužných částek za místní poplatky
vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
19.1.2009 trvale
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2021
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2020
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2019
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena