Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 

 Základní škola a mateřská škola Noutonice

Kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Noutonice
Ředitelka školy: Mgr. Michaela GRAY
Noutonice 7, 252 64 Lichoceves
Kontakt: 
skola@lichoceves.cz

Telefon ředitelka školy:  601 001 200
Telefon do základní školy:  601 601 648
Telefon do mateřské školy:  601 167 254


Základní škola - učitelé
Mgr. Romana ONDRÁČKOVÁ (třídní učitelka 1. a 4. ročníku)
Jitka SEIDELOVÁ (třídní učitelka 2., 3. a 5. ročníku)
Simona DUDMAN (asistentka ve třídě p. učitelky Seidelové)
Bc. Jana ŠIDLOVÁ (asistentka ve třídě p. učitelky Ondráčkové)
Kontakt: skola@lichoceves.cz
Telefon do základní školy:   601 601 648


Mateřská škola - učitelé
Irena CHLOUBOVÁ
Mgr. Petra ZAWADKA
Taťjana PEKÁRKOVÁ (asistentka)
PhDr. Petr KALENSKÝ, Ph.D. (suplující učitel)
Kontakt: skola@lichoceves.cz,
Telefon do mateřské školy: 601 167 254

 

Rozvrhy hodin:

Školní rozvrh hodin 1. třídy (II. pololetí š. r. 2018/2019)
Školní rozvrh hodin 2. třídy (II. pololetí š. r. 2018/2019)
Školní rozvrh hodin 3. třídy (II. pololetí š. r. 2018/2019)
Školní rozvrh hodin 4. třídy (II. pololetí š. r. 2018/2019)
Školní rozvrh hodin 5. třídy (II. pololetí š. r. 2018/2019)

Základní škola - dokumenty:

Dokumenty základní školy platné pro zápisy v roce 2019

FORMULÁŘ k zápisu: Žádost o PŘIJETÍ dítěte k základnímu vzdělávání (do 1. třídy)
FORMULÁŘ k zápisu: Příloha Žádosti o PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání (Dotazník)
FORMULÁŘ: Žádost o ODKLAD povinné školní docházky
FORMULÁŘ: Žádost o PŘESTUP žáka do ZŠ Noutonice (2. až 5. ročník) 
FORMULÁŘ: Příloha Žádosti o PŘESTUP do ZŠ Noutonice (Dotazník) 
FORMULÁŘ: Přihláška ke stravování v ZŠ

Mateřská škola - dokumenty:

Dokumenty mateřské školy platné pro zápisy v roce 2019

FORMULÁŘ k zápisu: Žádost o PŘIJETÍ dítěte do mateřské školy
FORMULÁŘ k zápisu: Příloha Žádosti o PŘIJETÍ do mateřské školy (Dotazník)
FORMULÁŘ: Přihláška ke stravování v MŠ

Kritéria pro přijímaní k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Informace pro rodiče: Co potřebuje dítě do mateřské školy

 

Informace pro rodiče:

Základní organizační informace v kostce.
Termíny školních prázdnin (organizace školního roku 2018/2019).

Dokumenty školy:

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Noutonice
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 AKTUÁLNĚ 

Oznámení o zápisu do MŠ Noutonice
(středa 15. května 2019 od 15:00 do 18:00 hodin v budově školy)


Kritéria pro přijímaní k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Noutonice na rok 2019 - zveřejněno 4.12.2018
Vydal: Obec Lichoceves/ZŠ a MŠ Noutonice
https://www.facebook.com/SkolaNoutonice/ 
 Dokumenty ke stažení 
  • Dokumenty základní školy

FORMULÁŘ k zápisu: Žádost o PŘIJETÍ dítěte k základnímu vzdělávání (do 1. třídy)
FORMULÁŘ k zápisu: Příloha Žádosti o PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání (Dotazník)
FORMULÁŘ: Žádost o ODKLAD povinné školní docházky
FORMULÁŘ: Žádost o PŘESTUP žáka do ZŠ Noutonice (2. až 5. ročník) 
FORMULÁŘ: Příloha Žádosti o PŘESTUP do ZŠ Noutonice (Dotazník) 
FORMULÁŘ: Přihláška ke stravování v ZŠ

  • Dokumenty mateřské školy

FORMULÁŘ k zápisu: Žádost o PŘIJETÍ dítěte do mateřské školy
FORMULÁŘ k zápisu: Příloha Žádosti o PŘIJETÍ do mateřské školy (Dotazník)
FORMULÁŘ: Přihláška ke stravování v MŠ

Informace pro rodiče: Co potřebuje dítě do mateřské školy


  
 Archiv 

Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019 (19. dubna 2018)Informace k zápisu (kritéria a podmínky pro přijímání pro škol.r. 2018/2019)

Kurz akreditovaný MŠMT „Zkušeností
k respektování“ (od 18. dubna 2018)

Oznámení o zápisu do mateřské školky v ZŠ a MŠ Noutonice (10.5.2018)
Kritéria pro přijímaní k předškolnímu vzdělávání do MŠ Noutonice

Den otevřených dveří v naší škole
(10. dubna 2018)

Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ
pro školní rok 2018/2019 (19. dubna 2018)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Noutonice

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávánÍ pro školní rok 2017/2018
Dotazník pro rodiče pro školní rok 2017/2018

Zápis do mateřské školy v Noutonicích

Zápis do 1. ročníku ZŠ v Noutonicích

Konkurzní řízení: ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Noutonice
Termín podání přihlášek: 24. července 2017

ZŠ a MŠ Noutonice přijme učitele/učitelku 1.stupně ZŠ a učitelku/učitele MŠ

Potřebujeme postavit školku a školu? 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena