Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 

 Základní škola a mateřská škola Noutonice

Kontakty:

Základní škola a Mateřská škola Noutonice
Ředitel školy: Mgr.et mgr Jaromír Vadinský
Noutonice 7, 252 64 Lichoceves
Kontakt: 
skola@lichoceves.cz

Telefon ředitel školy + základní škola: 601 001 200
Telefon do školní družiny: 601 601 648
Telefon do mateřské školy: 601 167 254


Základní škola
Mgr. et mgr Pavla Havlová (třídní učitelka 1. a 2. ročníku)
Mgr. et mgr Jaromír Vadinský (třídní učitel 3., 4. a 5. ročníku)
Michelle Muchová (PČ)
Klára Novakovská (VV)
Hana Havlová (asistent pedagoga)
Kontakt: skola@lichoceves.cz

Telefon do základní školy: 601 001 200


Školní družina
Michelle Muchová (vychovatelka ŠD)
Kontakt: skola@lichoceves.cz

Telefon do školní družiny: 601 601 648Mateřská škola - učitelé
Irena Chloubová (t.č. v pracovní neschopnosti)
Mgr. Petra Zawadka
Mgr. Petra Vodáková (t.č. MD)
Bc. Lucie Thímová
Petr Růžička
Kontakt: skola@lichoceves.cz,

Telefon do mateřské školy: 601 167 254

 

Provozní zaměstnanci:
Lucie Housková
Jordanka Jirásková

Rozvrhy hodin:

Školní rozvrh hodin 1., 2. ročník
Školní rozvrh hodin 3., 4., 5. ročník

Informace pro rodiče:

Základní organizační informace v kostce.
Organizace školního roku 2019-2020.

Základní škola - dokumenty:

Dokumenty základní školy platné pro zápisy v roce 2020

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
ZŠ_1_Žadost_o_přijetí_do1třidy ZŠ_2020-2021.pdf
ZŠ_3_Žádost_o_odklad_PŠD_2020-2021.pdf

 

Mateřská škola - dokumenty:

Pokyn ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
Informace pro rodiče: Co potřebuje dítě do mateřské školy
Kritéria pro přijímaní k předškolnímu vzdělávání

Dokumenty mateřské školy platné pro zápisy v roce 2020

Informace o zápisu do mateřské školy pro šk. rok 2020-2021.
FORMULÁŘ: Čestné prohlášení očkování.pdf
FORMULÁŘ: MŠ_Žadost_o_přijetí.pdf

 

Dokumenty školy:

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Noutonice
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 AKTUÁLNĚ 

 22.5.2020
Informace k obnovení provozu mateřské školky v ZŠ a MŠ Noutonice od 25.5.2020

Informace k zahájení výuky na základní škole v ZŠ a MŠ Noutonice od 25.5.2020


Jednotný formulář čestného prohlášení pro rodiče

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2020/2021 od 2. května do 16. května 2020
Informace o zápisu do mateřské školy pro šk. rok 2020-2021.
Čestné prohlášení očkování.pdf
MŠ_Žadost_o_přijetí.pdf

Elektronická přihláška - zápis do MŠ
 


Zápis do 1. ročníku ZŠ Noutonice pro školní rok 2020/2021

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Dokumenty ke stažení:
ZŠ_1_Žadost_o_přijetí_do1třidy ZŠ_2020-2021.pdf
ZŠ_3_Žádost_o_odklad_PŠD_2020-2021.pdf


Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školky od 16. 3. 2020 v ZŠ a MŠ Noutonice

Schválený rozpočet na rok 2020 Základní školy a Mateřské školy Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves / ZŠ a MŠ Noutonice

zveřejněno 28.12.2019

Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Noutonice na rok 2020
Vydal: Obec Lichoceves/ZŠ a MŠ Noutonice
zveřejněno 4.12.2019


https://www.facebook.com/SkolaNoutonice/ 
 Dokumenty ke stažení 
  • Dokumenty základní školy

FORMULÁŘ: Žadost_o_přijetí_do1třidy ZŠ pro školní rok 2020-2021.pdf
FORMULÁŘ: Žádost_o_odklad_PŠD pro školní rok 2020-2021.pdf

FORMULÁŘ k zápisu: Příloha Žádosti o PŘIJETÍ k základnímu vzdělávání (Dotazník)
FORMULÁŘ: Žádost o PŘESTUP žáka do ZŠ Noutonice (2. až 5. ročník) 
FORMULÁŘ: Příloha Žádosti o PŘESTUP do ZŠ Noutonice (Dotazník) 
FORMULÁŘ: Přihláška ke stravování v ZŠ

  • Dokumenty mateřské školy

FORMULÁŘ k zápisu: Žádost o PŘIJETÍ dítěte do mateřské školy
FORMULÁŘ k zápisu: Příloha Žádosti o PŘIJETÍ do mateřské školy (Dotazník)
FORMULÁŘ: Přihláška ke stravování v MŠ

Informace pro rodiče: Co potřebuje dítě do mateřské školy


  
 Archiv 

vrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Noutonice na rok 2019
 - zveřejněno 4.12.2018
Vydal: Obec Lichoceves/ZŠ a MŠ Noutonice

Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019 (19. dubna 2018)Informace k zápisu (kritéria a podmínky pro přijímání pro škol.r. 2018/2019)

Kurz akreditovaný MŠMT „Zkušeností
k respektování“ (od 18. dubna 2018)

Oznámení o zápisu do mateřské školky v ZŠ a MŠ Noutonice (10.5.2018)
Kritéria pro přijímaní k předškolnímu vzdělávání do MŠ Noutonice

Den otevřených dveří v naší škole
(10. dubna 2018)

Oznámení o zápisu do 1. ročníku ZŠ
pro školní rok 2018/2019 (19. dubna 2018)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Noutonice

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávánÍ pro školní rok 2017/2018
Dotazník pro rodiče pro školní rok 2017/2018

Zápis do mateřské školy v Noutonicích

Zápis do 1. ročníku ZŠ v Noutonicích

Konkurzní řízení: ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Noutonice
Termín podání přihlášek: 24. července 2017

ZŠ a MŠ Noutonice přijme učitele/učitelku 1.stupně ZŠ a učitelku/učitele MŠ

Potřebujeme postavit školku a školu? 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena