Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

  Samospráva obce Lichoceves
 
 Zastupitelstvo obce Lichoceves

Jana Muchová, starostka
Radovan Koritenský, místostarosta
Dita Masopustová, předsedkyně finančního výboru
Zdeněk Volf, předseda výboru pro dopravu
Lenka Študentová, předsedkyně výboru pro kulturu
Michaela Gray
Petra Vyšehradská

 
 Přehled volených orgánů a jejich personální obsazení
Starostka obce: JANA MUCHOVÁ, tel/fax: 220 930 556, 725 021 466
Místostarosta obce: RADOVAN KORITENSKÝ
 

Výbory:

Finanční výbor:
 
Dita Masopustová (předsedkyně)
Kateřina Křečková
Lenka Študentová
Kontrolní výbor:

 
Eva Drahotínská
Jiří Rydval
Výbor pro dopravu:

 
Zdeněk Volf (předseda)

 

Výbor pro kulturu:

 
Lenka Študentová (předsedkyně)
Irena Chloubová
Petra Vyšehradská
   
 
 Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů

Čestné prohlášení funkcionářů obce podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů je k dispozici k nahlédnutí za podmínek stanovených zákonem v úředních hodinách na Obecním úřadě Lichoceves.

 
   
 Informace 

Zápisy ze zasedání
Zastupitelstva obce Lichoceves jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři
Obecního úřadu Lichoceves.


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena