Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

  Samospráva obce Lichoceves
 
 Zastupitelstvo obce Lichoceves

Jana Muchová, starostka
Radovan Koritenský, místostarosta
Kateřina Ondřejová, předsedkyně finančního výboru
Michaela Gray, předsedkyně kontrolního výboru
Eva Drahotínská
Petr Mikula
Zdeněk Volf

 
 Přehled volených orgánů a jejich personální obsazení
Starostka obce: JANA MUCHOVÁ, tel/fax: 220 930 556, 725 021 466
Místostarosta obce: RADOVAN KORITENSKÝ
 

Výbory:

Finanční výbor:
 
Kateřina Ondřejová (předsedkyně)
Ludmila Kuncová'
Hana Koritenská
   
Kontrolní výbor:

 
Michaela Gray (předsedkyně)
Jiří Rydval
Petr Mikula
 
 Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů

Čestné prohlášení funkcionářů obce podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů je k dispozici k nahlédnutí za podmínek stanovených zákonem v úředních hodinách na Obecním úřadě Lichoceves.

 
   
 Informace 

Zápisy ze zasedání
Zastupitelstva obce Lichoceves jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři
Obecního úřadu Lichoceves.


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena