Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

  Samospráva obce Lichoceves
 
 Zastupitelstvo obce Lichoceves

Jana Muchová, starostka
Radovan Koritenský, místostarosta
Dita Masopustová, předsedkyně finančního výboru
Lenka Študentová, předsedkyně kontrolního výboru a výboru pro kulturu
Eva Drahotínská,
Bohdan Osoha,
Zdeněk Volf,
 

 
 Přehled volených orgánů a jejich personální obsazení
Starostka obce: JANA MUCHOVÁ, tel: 220 930 556, 725 021 466
Místostarosta obce: RADOVAN KORITENSKÝ,  tel. 774 531 404
 

Výbory:

Finanční výbor:
 
Dita Masopustová (předsedkyně)
Kateřina Křečková
Bohdan Osoha
 
Kontrolní výbor:

 
Lenka Študentová (předsedkyně)
Eva Drahotínská
Jiří Rydval
 
Výbor pro dopravu:
 
Rozhodnutím zastupitelstva obce na 9. zasedání 24.6.2020 byl výbor zrušen
Výbor pro kulturu:

 
Lenka Študentová (předsedkyně)
Irena Chloubová
Petra Vyšehradská
   
 
 Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů

Čestné prohlášení funkcionářů obce podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů je k dispozici k nahlédnutí za podmínek stanovených zákonem v úředních hodinách na Obecním úřadě Lichoceves.

 
   
 Informace 

Zápisy ze zasedání
Zastupitelstva obce Lichoceves jsou k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři
Obecního úřadu Lichoceves.


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena