Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

  INFORMACE PRO OBČANY - STÁLE INFORMACE
 
  Přehled výše místních poplatků v obci Lichoceves na rok 2021
 

 

Nakládání s odpady:
  • Svoz domovního odpadu z popelnic:

Probíhá každý týden (svozový den je středa, popelnice o objemu 120l se vyvážejí každou středu, popelnice o objemu 240l se vyvážení každou sudou středu). Poplatek zaplatíte na Obecním úřadu Lichoceves. Roční výše místního poplatku činí za osobu s trvalým pobytem v obci Lichoceves, nemovitost, ve které není přihlášena žádná osoba s trvalým pobytem, a nemovitost pro rekreaci je 600, - Kč (od poplatku jsou osvobozené osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP/P s trvalým pobytem v obci Lichoceves). Je možné si zvolit popelnici o objemu 120l nebo 240l s tím, že výše poplatku je stejná. Poplatek je splatný do 28. února příslušného roku. Po zaplacení obdržíte pro nemovitost či bytovou jednotku evidenční známku svozové firmy pro příslušný rok, kterou je třeba nalepit na popelnici (bez známky nebude popelnice vyvážena).

Podrobnější informace najdete:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

  • Svoz tříděného odpadu z kontejnerů:

Pro tříděný odpad slouží v obou částech obce barevně označené kontejnery – jednotlivě na papír, na sklo a, na plasty, na kovy, na textil, na tetrapack a jedlé oleje. Kontejnery jsou v Lichocevsi umístěné v uličce vedoucí k Obecnímu úřadu, v Noutonicích jsou umístěné na zahradě vedle obchodu.

  • Svoz velkoobjemového odpadu z domácností:

Velkoobjemový odpad z domácností se sváží zpravidla 1x ročně (na jaře), termín je vyhlášen na úřední desce (v Noutonicích na informační tabuli vedle obchodu) a na webových stránkách obce.

Systém nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem v obci upravuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem..

  • Svoz nebezpečného odpadu od fyzických osob:

Nebezpečný odpad se sváží 2x ročně (zpravidla v dubnu a v říjnu), termíny jsou vyhlášené na úřední desce (v Noutonicích na informační tabuli vedle obchodu) a na webových stránkách obce. Ve vyhlášených termínech mohou odevzdat do mobilního kontejneru nebezpečný odpad zdarma fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Lichoceves či vlastníci nemovitostí na katastrech obce Lichoceves.

  • Svoz bio odpadu z domácností:

BIO odpad se ukládá celoročně do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn v místní části Noutonice u jižní zdi hřbitova. Do kontejneru může být ukládán rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, větve, plevel), zbytky ovoce, zeleniny, slupky, skořápky od vajec a ořechů, čaj, káva a výkaly drobných domácích zvířat. Do kontejneru se nesmí dávat maso, kosti, olej z potravin, tekuté a silně mastné potraviny a uhynulá zvířata.
Zároveň je svoz bio odpadu zajišťován na základě individuálně uzavřených smluv se společností FCC Regios a.s. v Úholičkách (objednávky na tel. 724 273 400). Svozové období je od 1. dubna do 30. listopadu. V roce 2020 je svozový den každý sudý pátek.
 

  • Svoz hřbitovního odpadu:

Hřbitovní odpad se odváží průběžně. Kontejner za hřbitovní zdí slouží výhradně pro nájemce hrobových míst (svoz odpadu je zpoplatněn dle plochy hrobového místa).


   


Dopravní obslužnost

Aktuální jízdní řády naleznete na portále Pražské integrované dopravy:
http://portalpid.idos.cz/

Vyhledávání jízdních řádů vlakového spojení naleznete na portálu Českých drah:
http://www.cd.cz/spojeni/


MUDr. Vlasta Hlavová - praktický lékař pro dospělé
Ordinace Velké Přílepy, ulice Nová 767, tel. 728 201 373
Ordinace Roztoky - Žalov, ulice Husova 1156, tel. 220 912 224

MUDr. Vlasta Šmatová – praktický lékař pro dospělé
Ordinace Tuchoměřice: K poště 460 (budova pošty naproti MŠ),

Ordinace Holubice: Lesní 58 (v přízemí MŠ v Holubím ráji),
tel.: 605 169 224 (T-Mobile), 
mail: ordinace@mudrsmatova.com
Ordinační hodiny a další informace viz http://www.mudrsmatova.cz


MUDr. Lenka Fejfarová – praktický lékař pro dospělé

Ordinace Nebušice: K Šedivce 406
Ordinace Úholičky: v bytovém domě Habří
tel.: 605 555 038, 220 960 018
mail: lenka.fejfarova@svl.cz

MUDr. Zuzana Kabrhelová – gynekologická a porodnická ordinace
Ordinace Roztoky: Nádražní 171, tel.: 220 910 226
Ordinace Kněževes: Na Hlavní silnici 155, tel.: 220 950 587
mail: drkabrhelova@volny.cz
Ordinační hodiny a další informace viz http://www.gynekologieroztoky.cz

 


Evidence pálení prostřednictvím internetu
Nová služba Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro evidenci a hlášení pálení odpadu a spalování hořlavých látek.  [   dokument]                       
http://hzssk.webrex.cz

                  

INFORMACE PRO OBČANY
Výstavba silničního okruhu kolem Prahy

Dne 11. listopadu 2008 se v Klecanech sešli starostové 36 obcí a měst dotčených severozápadním segmentem silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně, Suchdol, Březiněves. Přítomní zástupci měst a obcí okresů Praha východ, Praha západ, Mělník a MČ Praha 6 se jednomyslně shodli na následujícím. Svorně podporují výstavbu jižní varianty Ruzyně – Suchdol – Březiněves a její urychlené zahájení. Alternativní severní variantu zásadně odmítají a žádná z přítomných obcí nesouhlasí se zakomponováním varianty Ss do svých územních plánů. celý dokument

 
   
  AKTUÁLNÍ INFORMACE 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena