Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Fotogalerie 
thn00013.jpg Sousedský trh v Lichocevsi 4. října 2015
Děkujeme divadelnímu souboru Scéna z Kralup, panu košíkáři Novákovi, ovocnářům Hánlovým z Libčic a všem z Vítova a Žižic, mlékařům a sýrařům z Farmy Máslovice, farmy rodiny Poláčkových a Farmy Miller, včelařce Noře Havlíčkové (zvláštní poděkování posíláme paní Podané do Přílep), pekařům Kateřině Tereze Němcové a Tomáši Chlebníčkovi a kuchařkám paní Stříbrné a Bártové za krásné odpoledne.

A velké poděkování patří panu Volfovi za buřtíčky a panu Rydvalovi za únětické pivo. Poděkování posíláme všem mužům ze Spojených noutonických sil, kteří v potu tváře celé léto zalévali to své pole, aby nám mohli dodat své výpěstky. A nesmírně děkujeme Tomáši Chlebníčkovi, Kateřině Havlíčkové a všem jejich pomocníčkům za báječnou slepičí a gulášovou polévku.

A samozřejmě poděkování patří všem, kteří vážili cestu, aby ochutnali, nakoupili a popovídali si se sousedy. A málem bych zapomněla – Jirko, děkujeme za fotky.

Nashledanou za rok. Michaela Gray
thn00016.jpg Den dětí 7. června 2015

thn00003.jpg

2.6.2012 Den dětí s klaunem Půpou
Děkujeme Oldřichu Hurychovi, že se pro radost malých i velkých proměnil za klauna Půpu. A protože si všichni ten den nějak přispali a dorazili až po sobotním obědě, zůstal u nás do pozdního odpoledne a odehrál další představení. To už tam ale nebyl fotograf a nemáme tak vzpomínku ani na skákací hrad paní Bocksteffelové. Děkujeme panu Šustovi, který udělal pěkné fotografie ze začátku toho reje. Děkujeme panu Stříbrnému, který pro ten den vymyslel a vyrobil buřtovací ohniště na kolečkách. Měl by se pustit do jeho masové výroby a vydělal by majlant. Děkujeme paní Stříbrné, která napekla snad tisíc věnečků z odpalovaného těsta a spoustu koláčků s tvarohem.

Za všechny hosty vyřizují poděkování Eva Drahotínská a Jana Muchová
 
thn00010.jpg 3.12.2011 Mikulášská besídka
Poděkování za přívětivé dopoledne patří panu Rydvalovi a paní Kuncové, kteří vpustili do svého domu hordu dětí, rodičů a nebeskou bytost a ještě po nich uklidili. Poděkování také patří manželům Novákovým z Malého divadélka Praha, kteří sehráli poučné loutkové představení o Palečkovi, paní Gray, která nachystala všecko možné kolem, a sv. Mikulášovi, který nás poctil svou návštěvou. A klukovi Tondovi, který celou noc hledal Mikulášův ornát.
Těm všem moc děkuje Jana Muchová a Vladimír Stříbrný
 
thn00004.jpg 28.9.2011 Trávníkový petanque v Noutonicích
Sláva vítězům, čest poraženým. 0. ročník petanquového turnaje o Noutonický nočník prověřil um, tréninkovou přípravu a trefu osmi udatných týmů. V klání bezkonkurenčně obstál tým ve složení Jan Drahotínský a Petr Mikula. Pocta patří realizačnímu týmu turnaje KORO, jehož členové (Kuncová-Ondřej-Rydval-Ondřejová) obětovali čas vyhrazený tréninku na přípravu sportoviště a turnaje. V soutěži nedopadli ale nejhůř.
S pozdravem „Petanque zdar, trávníkovému zvláště“ zveme na další ročník turnaje dne 28. září 2012.
PS. Tentokrát to vychází na pátek.
 

Vítání občánků, 12.11.2011

 

thn00007.jpg Sousedský trh v Lichocevsi 11. září 2011
PODĚKOVÁNÍ
Za všechny potěšené hosty trhu děkujeme Froňkovým ze Statenic, kteří pro nás nachystali sýry, vajíčka, klobásky, máslíčko a koláčky, a jejich Hedě, díky které celé to horké odpoledne děti rajtovaly na koních  ►►►
thn00015.jpg Den dětí,  5.6.2011
Moc děkujeme všem dárcům za finanční příspěvky na pořádání Dne dětí 2011, dámám za báječné pochoutky, pánům za nasazení fyzických sil, manželům Novákovým za rozšafné pimprlové představení a paní Bocksteffelové za její skákací hrad.
A paní Gray, která se o celé odpoledne postarala.
Za celé zastupitelstvo Jana Muchov
á.
thn00006.jpg Mikulášská besídka, 5.12.2010
Zastupitelstvo obce si dovoluje poděkovat za pomoc při přípravě letošní mikulášské besídky: panu Rydvalovi a paní Kuncové, protože nám dali k dispozici svůj dům a dali nám elektřinu a teplo, panu Čonkovi, protože nám dal dar ve výši 5.000 Kč, paní Lence Študentové a Martině Rauschgold, protože připravily letáček, hry, dárky a vůbec všechno zorganizovaly, panu Linkovi, protože nám půjčil vařiče a světla a dal nám dřevo na táborák, panu Schořálkovi, protože nám dal suroviny na vaření a víno pro rodiče. Za zastupitelstvo jim moc děkuje Michaela Gray a Jana Muchová.
 
thn00027.jpg Dětský den, 30.5.2009
Uctění památky padlých, 5.5.2009
thn00016.jpg Mikulášská besídka pro děti, 6.12.2008
Zastupitelstvo obce Lichoceves upřímně děkuje všem, kteří přispěli na Mikulášskou dětskou nadílku dne 6. prosince 2008.
Sponzorským příspěvkem přispěli: firma Bertura, a.s.,  pan Jan Čonka, pan ing. Josef Fencl, pan MgA. Václav Lautner, pan Milan Majer, pan Jiří Rydval
Zastupitelstvo obce Lichoceves.
   
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena