Mikulášská besídka, 6.12.2008

PODĚKOVÁNÍ
Zastupitelstvo obce Lichoceves upřímně děkuje všem, kteří přispěli na Mikulášskou dětskou nadílku dne 6. prosince 2008.
Sponzorským příspěvkem přispěli: firma Bertura, a.s.,  pan Jan Čonka, pan ing. Josef Fencl, pan MgA. Václav Lautner,
pan Milan Majer, pan Jiří Rydval
Zastupitelstvo obce Lichoceves.

thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg
thn00021.jpg thn00022.jpg thn00023.jpg thn00024.jpg thn00025.jpg