Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 lektronická úřední deska  obce Lichoceves, ARCHÍV 2021
 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:

POZVÁNKA na 15. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves1 dne 22. června 2021 od 19:15
v úřadovně Obecního úřadu

 

 14.6.2021 7.7.2021

OOP uzavírka komunikace 14.6.-18.6.2021 (sil. III/2406, III/00715, III/00710 v Lichocevsi, Noutonicích a Okoři)

Příloha: mapa uzavírky

Vydal: MÚ Černošice
 

 9.6.2021 7.7.2021

Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemku ve vlastnictví obce Lichoceves

Vydal: Obec Lichoceves
6.6.2021 7.7.2021
Návrh závětečného účtu obce Lichoceves za rok 2020.
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
 
6.6.2021 7.7.2021
Návrh závěrečného účtu SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2020
příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Vydal: svazek obcí
 
2.6.2021 7.7.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024 SO „Od Okoře k Vltavě“

Vydal: svazek obcí

2.6.2021 7.7.2021

Oznámení o termínu odečtů elektroměrů

Vydal: ČEZ/OÚ Lichoceves

10.5.2021 7.7.2021

Krajský soud v Praze: Zahájení řízení o zrušení opatření obecné povahy o stavební uzávěře

Příloha: návrh Spolku Kamýk

Vydal: Krajský soud v Praze

10.5.2021 7.7.2021

Oznámení o termínu čištění místních komunikací ve vlastnictví obce

Vydal: OÚ Lichoceves

10.5.2021 7.7.2021

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 (1.6.2021 a 15.6.2021)

Vydal: Krajská hygienická stanice

10.5.2021 7.7.2021
Informace o zápisu do mateřské školy v ZŠ a MŠ Noutonice
Kritéria pro přijímání pro školní rok 2021/2022
3.5.2021 7.7.2021
Dražební vyhláška o konání elektronické veřejné dražby
Vydal: Dražební společnost Morava s.r.o.
29.4.2021 7.7.2021
Veřejná vyhláška: Nahlížení do předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2021
Vydal: FÚ pro Středočeský kraj
27.4.2021 7.7.2021
Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva (22.3.2021)
Vydal: Obec Lichoceves
14.3.2021 7.7.2021
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2020
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2019
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena