Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 lektronická úřední deska  obce Lichoceves, ARCHÍV 2021
 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva (20.12.2021)
Vydal: Obec Lichoceves
12.12.2021 31.12.2021
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Noutonice na rok 2022
Vydal: Obec Lichoceves/ZŠ a MŠ Noutonice
28.11.2021 31.12.2021
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2022
Vydal: Obec Lichoceves
28.11.2021 31.12.2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lichoceves 2022 - 2023
Vydal: Obec Lichoceves
28.11.2021 31.12.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Obec Lichoceves/Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
28.11.2021 23.12.2021
Veřejná vyhláška: OOP (omezení od 18. do 30.10.2021 v Noutonicích u nádraží)
Příloha: MAPA
Vydal: MÚ Černošice
11.10.2021 31.12.2021
Informace o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
11.10.2021 31.12.2021
VOLBY: Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves
23.9.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška: OOP (uzavírka od 25. do 28.9.2021 v Roztokách a objížďka po Statenicích, Velkých Přílepech, Lichocevsi, Noutonicích a Svrkyni)
Příloha: Povolení
Příloha: MAPA
Vydal: MÚ Černošice
 
19.9.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška: OOP (kalamitní poškození lesních porostů - kůrovec)
Příloha: Územní působnost opatření
Vydal: Ministerstvo zemědělství
 
19.9.2021 31.12.2022
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva (21.9.2021)
Vydal: Obec Lichoceves
13.9.2021 31.12.2021
VOLBY: Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Vydal: OÚ Lichoceves
10.9.2021 31.12.2021
VOLBY: Vyrozumění členů volebních komisí o termínu školení
Vydal: OÚ Lichoceves
9.9.2021 31.12.2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí k uplatnění osvobození na rok 2022
Průvodní informace
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
 
25.8.2021 31.12.2021

Oznámení o svozu nebezpečného odpadu z domácností (SO 18.9.2021)

Vydal: Obec Lichoceves

 

23.8.2021 31.12.2021
Oznámení zahájení územního řízení (Kabelizace sítě NN k.ú. Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
16.8.2021 31.12.2021

VOLBY: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vydal: OÚ Lichoceves

11.8.2021 31.12.2021
Termín svozu velkoobjemového odpadu z domácností (20. a 21. srpna 2021)
Vydal: Obec Lichoceves
2.8.2021 31.12.2021
Oznámení zahájení územního řízení (Kabelizace sítě NN a odstranění stávajícího vzdušného vedení v k.ú. Noutonice)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
7.7.2021 31.12.2021
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Jiří Prouza, nar. 1964)
Vydal: OÚ Lichoceves
7.7.2021 31.12.2021
Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu v lokalitě Na Šejdru, k.ú. Noutonice (zákaz napouštění bazénů a zalévání trávníků pitnou vodou)
Vydal: MÚ Černošice, odb. životního prostředí
 
21.6.2021 31.12.2021

POZVÁNKA na 15. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves1 dne 22. června 2021 od 19:15
v úřadovně Obecního úřadu

 

 14.6.2021 7.7.2021

OOP uzavírka komunikace 14.6.-18.6.2021 (sil. III/2406, III/00715, III/00710 v Lichocevsi, Noutonicích a Okoři)

Příloha: mapa uzavírky

Vydal: MÚ Černošice
 

 9.6.2021 7.7.2021

Záměr zřídit věcné břemeno a právo stavby na pozemku ve vlastnictví obce Lichoceves

Vydal: Obec Lichoceves
6.6.2021 7.7.2021
Návrh závětečného účtu obce Lichoceves za rok 2020.
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
 
6.6.2021 7.7.2021
Návrh závěrečného účtu SO „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2020
příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Vydal: svazek obcí
 
2.6.2021 7.7.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024 SO „Od Okoře k Vltavě“

Vydal: svazek obcí

2.6.2021 7.7.2021

Oznámení o termínu odečtů elektroměrů

Vydal: ČEZ/OÚ Lichoceves

10.5.2021 7.7.2021

Krajský soud v Praze: Zahájení řízení o zrušení opatření obecné povahy o stavební uzávěře

Příloha: návrh Spolku Kamýk

Vydal: Krajský soud v Praze

10.5.2021 7.7.2021

Oznámení o termínu čištění místních komunikací ve vlastnictví obce

Vydal: OÚ Lichoceves

10.5.2021 7.7.2021

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021 (1.6.2021 a 15.6.2021)

Vydal: Krajská hygienická stanice

10.5.2021 7.7.2021
Informace o zápisu do mateřské školy v ZŠ a MŠ Noutonice
Kritéria pro přijímání pro školní rok 2021/2022
3.5.2021 7.7.2021
Dražební vyhláška o konání elektronické veřejné dražby
Vydal: Dražební společnost Morava s.r.o.
29.4.2021 7.7.2021
Veřejná vyhláška: Nahlížení do předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2021
Vydal: FÚ pro Středočeský kraj
27.4.2021 7.7.2021
Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva (22.3.2021)
Vydal: Obec Lichoceves
14.3.2021 7.7.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 Základní školy a Mateřské školy Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves / ZŠ a MŠ Noutonice
5.1.2021 31.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
5.1.2021 31.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2021 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Obec Lichoceves/Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
5.1.2021 23.12.2021
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2020
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2019
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2018
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena