Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Elektronická úřední deska  obce Lichoceves, ARCHÍV 2020  
 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva (21.12.2020)
Vydal: Obec Lichoceves
12.12.2020 5.1.2021
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2021
Vydal: Obec Lichoceves
5.12.2020 5.1.2021
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Noutonice na rok 2021
Vydal: Obec Lichoceves/ZŠ a MŠ Noutonice
1.12.2020 5.1.2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Obec Lichoceves/Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
1.12.2020 5.1.2021
Plné znění usnesení vlády z 12.10.2020 o všech krizových opatřeních (platnost od 14. října) 13.10.2020 31.12.2021
2. kolo voleb do Senátu:
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1

Opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
12.10.2020 31.12.2021
Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. 10.10.2020 31.12.2021
Částka Sbírky zákonů č. 162 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020. 10.10.2020 31.12.2021
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje:
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
6.10.2020 31.12.2021
1. kolo voleb do Senátu:
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 1
Opis výsledku hlasování v okrsku č. 2
6.10.2020 31.12.2021
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5 /2020. 6.10.2020 31.12.2021
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 5.10.2020 31.12.2021
Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření (od 5.10 do 18.10.2020)
 
1.10.2020 31.12.2021
Usnesení vlády č. 957 o vyhlášení nouzového stavu (od 5.10 na 30 dnů) 1.10.2020 31.12.2021
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva (7.10.2020)
Vydal: Obec Lichoceves
30.9.2020 30.11.2020
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva (1.10.2020)
Vydal: Obec Lichoceves
23.9.2020 6.10.2020
VOLBY: Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves
15.9.2020 31.12.2021
VOLBY DO SENÁTU: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: OÚ Lichoceves
18.8.2020 31.12.2021
KRAJSKÉ VOLBY: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: OÚ Lichoceves
18.8.2020 31.12.2021

Vyhlášení stavu „Nebezpečí vzniku požáru“ od 28.7.2020 dle Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Vydal: Středočeský kraj
28.7.2020 31.12.2021
Opatření obecné povahy (pro omezení dopadů kůrovcové kalamity)
Příloha: změna OOP ze dne 27.7.2020
Příloha: změna přílohy č. 1 ze dne 27.7.2020 (seznam katastrálních území)
Vydal: Ministerstvo zemědělství
28.7.2020 31.12.2022
Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu z domácností (17. a 18.7.2020)
Vydal: Obec Lichoceves
2.7.2020 31.12.2021
Schválený závěrečný účet za rok 2019 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí/Obec Lichoceves
1.7.2020 31.12.2021
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva (1.7.2020)
Vydal: Obec Lichoceves
24.6.2020 23.9.2020
Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva (24.6.2020)
Vydal: Obec Lichoceves
16.6.2020 2.7.2020
Návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2019
Vydal: SO Od Okoře k Vltavě/obec Lichoceves
27.5.2020 31.12.2021
Oznámení o konání projednávání návrhu ÚP obce Tuchoměřice (25.6.2020)
Vydal: MÚ Černošice
27.5.2020 31.12.2021
ÚO o stavební uzávěře pro „Koridor silnice II/240 a II/101 v úseku Tuchoměřice (D7) – Tursko“
Příloha: Mapový podklad
Vydal: Středočeský kraj
27.5.2020 7.7.2020
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 (23.6.2020)
Vydal: Krajská hygienická stanice
27.5.2020 31.12.2021
Oznámení: nález zraněného kocoura
vydal: OÚ Lichoceves
24.5.2020 31.12.2021
Sdělení: vakcinace psů a koček proti vzteklině v obci (28.5.2020)
Vydal: OÚ Lichoceves
13.5.2020 31.12.2021
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu z domácností dne 30. května 2020
Vydal: Obec Lichoceves
12.5.2020 31.12.2021
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Miroslav Dobrý, nar. 1958)
Vydal: OÚ Lichoceves
7.5.2020 31.12.2021
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Květoslava Dobrá, nar. 1962)
Vydal: OÚ Lichoceves
7.5.2020 31.12.2021
Oznámení o zápisu do MŠ
Informace o zápisu pro školní rok 2020/2021
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
1.5.2020 31.12.2021
Veřejná vyhláška: nedoplatky na místních poplatcích 2017
Vydal: Magistrát města Kladno
29.4.2020 31.12.2021
Opatření obecné povahy: Omezení užívání vody na napouštění bazénů a zalévání
Vydal: MÚ Černošice
29.4.2020 31.12.2021
Veřejná vyhláška: Nahlížení do předpisu daně z nemovitých věcí na rok 2020
Vydal: FÚ pro Středočeský kraj
29.4.2020 31.12.2021
Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2019
Vydal: Obec Lichoceves
23.4.2020 31.12.2021
Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva (30.3.2020)
Vydal: Obec Lichoceves
26.3.2020 16.6.2020
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 2/2020, Nařízení: zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest. 18.3.2020 31.12.2021
Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2020, Nařízení: o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. 18.3.2020 31.12.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření 18.3.2020 31.12.2021
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena