Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Elektronická úřední deska  obce Lichoceves, ARCHÍV 2018    
 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:
Schválený střednědobý rozpočet na roky 2019 až 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
21.12.2018 31.12.2021
Schválený Střednědobý rozpočet obce Lichoceves 2019 až 2021
Vydal: Obec Lichoceves
21.12.2018 31.12.2021
Schválený rozpočet na rok 2019 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
21.12.2018 28.12.2019
Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2019
Vydal: Obec Lichoceves
21.12.2018 28.12.2019
Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva (28.12.2018)
Vydal: Obec Lichoceves
19.12.2018 11.4.2019
Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva (19.12.2018)
Vydal: Obec Lichoceves
12.12.2018 21.12.2018
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Noutonice na rok 2019
Vydal: Obec Lichoceves/ZŠ a MŠ Noutonice
4.12.2018 28.12.2019
Návrh střednědobého rozpočtu obce Lichoceves 2019 až 2021
Vydal: Obec Lichoceves
4.12.2018 21.12.2018
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2019
Vydal: Obec Lichoceves
30.11.2018 21.12.2018

Návrh rozpočtu na rok 2019 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“

Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“

26.11.2018 21.12.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2022 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“

Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“

26.11.2018 21.12.2018
Výběrové řízení na pozici vedoucí úřadu – tajemník Městského úřadu Černošice
Vydal: Město Černošice
24.10.2018 31.12.2021
Pozvánka na 1. (ustavující) zasedání zastupitelstva (2.11.2018)
Vydal: Obec Lichoceves
24.10.2018 26.11.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Vydal: Český statistický úřad
7.10.2018 3.7.2019
Volby: Informace o vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
Vydal: OÚ Lichoceves
24.9.2018 26.11.2018
Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva (3.10.2018)
Vydal: Obec Lichoceves
24.9.2018 26.11.2018
Volby: Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves
20.9.2018 26.11.2018
Vydal: MÚ Černošice
8.8.2018 26.11.2018
příloha: objezdová trasa
Vydal: MÚ Černošice
 
8.8.2018 26.11.2018
Vydal: MÚ Černošice
 
8.8.2018 26.11.2018
Vydal: MÚ Černošice
 
8.8.2018 26.11.2018

Rozhodnutí: PRODLOUŽENÍ uzavírky komunikace ve Velkých Přílepech III/00710 a III/2406, ul. Kladenská (do 6.8.2018)

Vydal: MÚ Černošice

31.7.2018 26.11.2018

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

Vydal: OÚ Lichoceves

31.7.2018 26.11.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vydal: OÚ Lichoceves

 30.7.2018 26.11.2018
Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2017
Vydal: Obec Lichoceves
12.7.2018 3.7.2019

Schválený závěrečný účet svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2017

Vydal: Obec Lichoceves

12.7.2018 3.7.2019

Seznam volebních obvodů, počet členů zastupitelstva obce, počty podpisů

Vydal: OÚ Lichoceves

12.7.2018 26.11.2018
Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva (27.6.2018)
Vydal: Obec Lichoceves
15.6.2018 30.6.2018
Závěrečný účet svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2017 (schválený svazkem 14.6.2018)
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
14.6.2018 3.7.2019
Návrh závěrečného účtu svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“ za rok 2017 vč. Zprávy o kontrole.
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
25.5.2018 12.7.2018
Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2017
Vydal: Obec Lichoceves
25.4.2018 12.7.2018
Výběrové řízení na pozici referent odboru investic a správy majetku
Vydal: Město Černošice
25.4.2018 26.11.2018
Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení vodního hospodářství
Vydal: Město Černošice
25.4.2018 26.11.2018
Zápis do mateřské školy v Noutonicích (10.5.2018)
Vydal: ZŠ a MŠ Noutonice
25.4.2018 26.11.2018
Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva, které se koná 28.3.2018.  19.3.2018 25.4.2018
VOLBY prezidenta: Oznámení výsledku hlasování v II. kole v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
27.1.2018 25.4.2018
VOLBY prezidenta: Oznámení o době a místě konání II. kola volby
Vydal: OÚ Lichoceves
15.1.2018 27.1.2018

VOLBY prezidenta: Informace o vydávání občanských průkazů ve dnech 2. kola volby
Vydal: OÚ Lichoceves

15.1.2018 27.1.2018
VOLBY prezidenta: Oznámení výsledku hlasování v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
13.1.2018 27.1.2018
Schválený rozpočet svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“ na rok 2018
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
 9.1.2018 21.12.2018

VOLBY prezidenta: Informace o vydávání občanských průkazů ve dnech volby
Vydal: MÚ Černošice/OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

VOLBY prezidenta: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Vydal: OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Ondřej Dobrý, nar. 1979)
Vydal: OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Pavel Černý, nar. 1987)
Vydal: OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

VOLBY prezidenta: Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2018
Vydal: Obec Lichoceves

12.12.2017 9.1.2018

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva (29.12.2017)
Vydal: Obec Lichoceves

12.12.2017 15.1.2018

VOLBY prezidenta: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: OÚ Lichoceves

27.11.2017 27.1.2018

VOLBY prezidenta: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: OÚ Lichoceves

10.11.2017 27.1.2018

Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2016
Vydal: Obec Lichoceves

26.5.2017 25.4.2018
Oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu obce Velké Přílepy (19.6.2017)
Vydal: MÚ Černošice
10.5.2017 25.4.2018
Schválený rozpočet na rok 2017 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
13.1.2017 9.1.2018
Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2018
Vydal: Obec Lichoceves
 9.1.2018 31.12.2021
Přehled výše a splatnosti místních poplatků od 1.1.2017
Vydal: OÚ Lichoceves
9.1.2017 9.1.2018
Informace o svozu BIO popelnic
Termíny svozu bio popelnic v roce 2016
Vydal: OÚ Lichoceves
31.3.2016 26.11.2018
Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“ na roky 2015-2018
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
26.11.2014 21.12.2018
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena