Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Elektronická úřední deska  obce Lichoceves, ARCHÍV 2017  
 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:

VOLBY prezidenta: Informace o vydávání občanských průkazů ve dnech volby
Vydal: MÚ Černošice/OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

VOLBY prezidenta: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Vydal: OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Ondřej Dobrý, nar. 1979)
Vydal: OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Pavel Černý, nar. 1987)
Vydal: OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

VOLBY prezidenta: Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves

15.12.2017 15.1.2018

Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2018
Vydal: Obec Lichoceves

12.12.2017 9.1.2018

Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva (29.12.2017)
Vydal: Obec Lichoceves

12.12.2017 15.1.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
27.11.2017 15.12.2017

VOLBY prezidenta: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: OÚ Lichoceves

27.11.2017 27.1.2018
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva (30.11.2017)
Vydal: Obec Lichoceves
21.11.2017 1.12.2017

VOLBY prezidenta: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: OÚ Lichoceves

10.11.2017 27.1.2018
Opatření obecné povahy, vydané podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona
Vydal: MZe
7.11.2017 23.11.2017
VOLBY do Poslanecké sněmovny: Oznámení výsledku hlasování v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
21.10.2017 27.1.2018
VOLBY do Poslanecké sněmovny: Oznámení o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves
3.10.2017 23.10.2017
VOLBY do Poslanecké sněmovny: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
Vydal: OÚ Lichoceves
21.9.2017 23.10.2017
VOLBY do Poslanecké sněmovny: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: OÚ Lichoceves
4.9.2017 23.10.2017
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva (30.8.2017)
Vydal: Obec Lichoceves
22.8.2017 31.8.2017
Rozhodnutí: zasahování do vývoje čmeláka zemního
Vydal: KÚ Středočeského kraje
17.7.2017 27.11.2017
Rozhodnutí: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci III/2406 v Noutonicích (prodloužení do 31.8.2017)
Vydal: MÚ Černošice
4.7.2017 27.11.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Petra Špoulová, nar. 1984)
Vydal: OÚ Lichoceves
3.7.2017 19.7.2017
Oznámení o obnově katastrálního operátu (k.ú. Okoř)
Vydal: ČÚZK, Katastrální pracoviště Praha-západ
26.6.2017 27.11.2017
Zahájení řízení: zasahování do vývoje čmeláka zemního
Žádost o povolení výjimky
Vydal: KÚ Středočeského kraje
26.6.2017 27.11.2017
Návrh opatření obecné povahy: Omezení užívání pitné vody (Lichoceves, Noutonice, lokalita Na Šejdru)
Vydal: MÚ černošice, OŽP
26.6.2017

10.11.2017

Konkurzní řízení: ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves
21.6.2017 25.7.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Květoslava Dobrá, nar. 1962)
Vydal: OÚ Lichoceves
21.6.2017 8.7.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Pavel Černý, nar. 1987)
Vydal: OÚ Lichoceves
21.6.2017 8.7.2017
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva (12.6.2017)
Vydal: Obec Lichoceves
Datum zveřejnění:
2.6.2017 21.6.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Pavel Černý, nar. 1987)
Vydal: OÚ Lichoceves
29.5.2017 13.6.2017

Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Petra Špoulová, nar. 1984)
Vydal: OÚ Lichoceves

26.5.2017 12.6.2017

Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Miroslav Dobrý, nar. 1958)
Vydal: OÚ Lichoceves

26.5.2017 12.6.2017
Oznámení zahájení územního řízení (pozemek parc.č. 53 v k.ú. Noutonice: výstavba 42 RD, komunikací a inženýrských sítí lokalita, pp. Čonková, Čonka)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
23.5.2017 1.6.2017
Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu (26. a 27.5. 2017 od 8:00 do 18:00)
Vydal: OÚ Lichoceves
17.5.2017 29.5.2017
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Vydal: Základní škola a mateřská škola Noutonice
17.5.2017 23.5.2017
Výběrové řízení na pozici asistent/ka starostky
Vydal: Obec Velké Přílepy
14.5.2017 21.6.2017

Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2016
Vydal: Obec Lichoceves

26.5.2017 25.4.2018
Oznámení o veřejném projednávání návrhu územního plánu obce Velké Přílepy (19.6.2017)
Vydal: MÚ Černošice
10.5.2017 25.4.2018
Oznámení o vakcinaci psů a koček proti vzteklině (ST 17.5.2017)
Vydal: OÚ Lichoceves
9.5.2017 23.5.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Pavel Černý, nar. 1987)
Vydal: OÚ Lichoceves
4.5.2017 20.5.2017
Výběrové řízení na pozici projektový manažer/manažerka
Vydal: MAS (Přemyslovské střední Čechy o.p.s.)
3.5.2017 21.6.2017
Oznámení zahájení ÚŘ (dělení pozemku p.č.32/1-5 k.ú. Noutonice, pp. Farkašová, Marhoulová, Tomková)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
3.5.2017 21.6.2017
Rozhodnutí: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci III/2406 v Noutonicích (2.5. - 30.6.2017)
Vydal: MÚ Černošice
3.5.2017 27.11.2017
Veřejná vyhláška 57/2017: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci III/2406 v Noutonicích (2.5. - 30.6.2017)
Příloha: mapa omezení
Vydal: MÚ Černošice
28.4.2017 27.11.2017
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí do 29.5.2017 hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2017)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
28.4.2017 1.6.2017
Zápis do mateřské školy v Noutonicích (18.5.2017)
Formulář: Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
Vydal: Základní škola a mateřská škola Noutonice
25.4.2017 23.5.2017
Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" za rok 2016
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
24.4.2017 21.6.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Miroslav Dobrý, nar. 1958)
Vydal: OÚ Lichoceves
12.4.2017 28.4.2017
Zápis do 1. ročníku ZŠ v Noutonicích (21.4.2017, náhradní termín 27.4.2017)
Formulář: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Formulář: Dotazník pro rodiče
Vydal: Základní škola a mateřská škola Noutonice
11.4.2017 23.5.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Miroslav Dobrý, nar. 1958)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.4.2017 27.4.2017
Upozornění na čištění komunikací (sobota 8.4.2017)
Vydal: OÚ Lichoceves
5.4.2017 11.4.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Ondřej Dobrý, nar. 1979)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.3.2017 5.4.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Petra Špoulová, nar. 1984)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.3.2017 5.4.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Pavel Černý, nar. 1987)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.3.2017 5.4.2017
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva (17.3.2017)
Vydal: Obec Lichoceves
9.3.2017 5.4.2017
Oznámení termínu svozu nebezpečného odpadu (sobota 15.4.2017)
Vydal: OÚ Lichoceves
8.3.2017 3.5.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 3.3.2017 (pátek) Lichoceves
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
17.2.2017 5.4.2017
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Opatření obecné povahy
Příloha
Vydal: MŽP
17.2.2017 3.5.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Ondřej Dobrý, nar. 1979)
Vydal: OÚ Lichoceves
16.1.2017 17.2.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 svazku obcí „Od Okoře k Vltavě“
Vydal: Svazek obcí „Od Okoře k Vltavě“
13.1.2017 9.1.2018
Přehled výše a splatnosti místních poplatků od 1.1.2017
Vydal: OÚ Lichoceves
9.1.2017 9.1.2018
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Pavel Černý, nar. 1987)
Vydal: OÚ Lichoceves
9.1.2017 17.2.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Ondřej Dobrý, nar. 1979)
Vydal: OÚ Lichoceves
9.1.2017 17.2.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Miroslav Dobrý, nar. 1958)
Vydal: OÚ Lichoceves
9.1.2017 17.2.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (Květoslava Dobrá, nar. 1962)
Vydal: OÚ Lichoceves
9.1.2017 17.2.2017
Veřejná vyhláška – doručení písemnosti (David Bárta, 1976)
Vydal: OÚ Lichoceves
9.1.2017 17.2.2017
Výběrové řízení na pozici strážník obecní policie Velké Přílepy
Vydal: Obec Velké Přílepy
9.1.2017 5.4.2017
Schválený rozpočet obce na rok 2017
Vydal: Obec Lichoceves
20.12.2016 9.1.2018
Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 206/6 v chatové oblasti v k.ú. Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves
20.12.2016 14.7.2017

Oznámení o novém projednávání zrušení záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Praze Jinonicích

Vydal: MŽP

4.11.2016 3.5.2017
Rozhodnutí o námitkách proti návrhu vyhlášení přírodní památky Zákolanský potok
Vydal: MŽP
26.10.2016 5.4.2017
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví postup pro usmrcování kormorána velkého
Návrh opatření obecné povahy
Příloha návrhu opatření obecné povahy
Vydal: MŽP
19.10.2016 5.4.2017
Zápis o výsledku voleb – nově zvolení zastupitelé Středočeského kraje
Vydal: Český statistický úřad
 
11.10.2016 27.11.2017
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje (7. a 8.10.2016): Oznámení výsledku hlasování v obci Lichoceves
 
10.10.2016 1.6.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2016
Vydal: ČEZ Distribuce
9.9.2016 23.5.2017
Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci III/0079 v obci Lichoceves (27.6. - 30.10.2016)
Příloha č. 1 (mapa dopravního značení)
Příloha č. 2 (mapa dopravního značení)
Příloha č. 2.1 (mapa dopravního značení)
Příloha č. 2.2 (mapa dopravního značení)
Příloha č. 3 (řazení mapových snímků)
Příloha č. 4 (zásobovací trasa stavby nové transformovny)
Vydal: MÚ Černošice
22.6.2016 5.4.2017
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2017
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2016
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena