Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Elektronická úřední deska  obce Lichoceves  
 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva (28.12.2015)
Vydal: Obec Lichoceves
19.12.2015 31.12.2015
Přehled výše a splatnosti místních poplatků od 1.1.2016
Vydal: OÚ Lichoceves
18.12.2015 31.3.2016

Oznámení o zveřejnění Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Přeložka silnice II/240 (R7-D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II/101“

Vydal: KÚ Středočeského kraje

9.12.2015 2.2.2016

Vyrozumění o zahájení řízení a o možnosti vyjádřit se k námitkách uplatněných k návrhu na vyhlášení přírodní památky Zákolanský potok

Vydal: KÚ Středočeského kraje

9.12.2015 2.2.2016

Oznámení zahájení ÚŘ a SŘ (výrobní a skladová hala Nimetal na p.p.č. 77/2, 77/3 v k.ú. Noutonice)

Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy

9.12.2015 31.12.2015

Oznámení zahájení řízení o prodloužení lhůty dokončení stavby (přestavby čp. 12 Lichoceves)

Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy

9.12.2015 31.12.2015

Oznámení opakovaného veřejného projednávání návrhu územního plánu obce Číčovice (7.1.2016 – posun začátku jednání)

Vydal: MÚ Černošice

9.12.2015 2.2.2016

Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2016

Vydal: Obec Lichoceves

9.12.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě"
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
1.12.2015 31.12.2015
Oznámení opakovaného veřejného projednávání návrhu územního plánu obce Číčovice (7.1.2016)
Vydal: MÚ Černošice
30.11.2015 31.12.2015
Informace pro plátce DPH k institutu kontrolního hlášení
Vydal: Finanční správa
20.11.2015 19.8.2016
Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice
Vydal: MŽP
12.11.2015 31.12.2015
Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Vydal: Město Černošice
5.11.2015 31.12.2015

Upozornění Úřadu práce ČR pro držitele dočasných průkazů ZTP/P

Vydal: Úřad práce ČR

5.11.2015 21.5.2016

Výběrové řízení na pozici referenta oddělení sociální prevence

Vydal: Město Černošice

5.11.2015 31.12.2015

Výběrové řízení na šest pozic referenta OSPOD

Vydal: Město Černošice

5.11.2015 31.12.2015

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Vydal: Exekutorský úřad Klatovy

5.11.2015 31.12.2015

Upozornění: od poloviny prosince 2015 do konce roku 2015 nebudou vyřizované žádosti o vydání nového OP a pasu

Vydal: správní odbor MÚ Černošice

5.11.2015 31.12.2015

Sdělení o výměně parkovacích průkazů ZTP či ZTP/P (1.12.2015 Roztoky)

Vydal: odb. sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Černošice

5.11.2015 31.12.2015
Oznámení společného jednávání o návrhu územního plánu obce Velké Přílepy (27.10.2015)
Vydal: MÚ Černošice
12.10.2015 5.11.2015
Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva (30.9.2015)
Vydal: Obec Lichoceves
23.9.2015 5.11.2015
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2015
Vydal: ČEZ Distribuce
14.9.2015 31.12.2015
Výběrové řízení na pozici právník
Vydal: Město Černošice
9.9.2015 5.11.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 21.9.2015 (pondělí) na spojce za statkem
Vydal: ČEZ Distribuce/OÚ Lichoceves
9.9.2015 22.9.2015
Oznámení o uzavírce místní komunikace mezi Noutonicemi a Lichocevsí (od 14.9.2015)
Vydal: OÚ Lichoceves
9.9.2015 22.9.2015
Veřejná vyhláška: opatření při nedostatku vody (platnost do odvolání)
Vydal: MÚ Černošice
14.8.2015 9.9.2015
Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva (6.8.2015)
Vydal: Obec Lichoceves
30.7.2015 14.8.2015
Konkurz na ředitele/ředitelku základní školy Černošice
Vydal: Město Černošice
28.7.2015 5.11.2015
Výběrové řízení na pozici zkušební komisař
Vydal: Město Černošice
27.7.2015 14.8.2015
Výběrové řízení na pozici referent státní správy lesů
Vydal: Město Černošice
27.7.2015 2.9.2015
Výběrové řízení na pozici právník
Vydal: Město Černošice
27.7.2015 2.9.2015
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ: Vyhlášení stavu déletrvajícího sucha (opatření a omezení od 22.7.2015)
Vydal: hejtman Středočeského kraje/starostka obce Lichoceves
22.7.2015 2.9.2015
Oznámení o zahájení stavebního řízení (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
20.7.2015 5.11.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. 20.7.2015 2.9.2015
VÝZVA - Obec Lichoceves přijme brigádníka/y na dohodu o provedení práce na drobné zednické práce.
Zájemci mohou kontaktovat přímo místostarostu obce p. Koritenského
na telefonním čísle 774 531 404 nebo emailem na obec@lichoceves.cz
10.7.2015 9.9.2015
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 15.7.2015 (středa) nádraží v Noutonicích
Vydal: ČEZ Distribuce/OÚ Lichoceves
30.6.2015 20.7.2015
Veřejná vyhláška (zveřejnění návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy a výzva k uplatnění připomínek)
Návrh Opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Čechy
Vydal: MŽP/OÚ Lichoceves
16.7.2015 31.12.2015
Nařízení č. 2/2015 o záměru zpracování lesních hospodářských osnov (k.ú. Noutonice a Lichoceves)
Vydal: Rada města Černošice
3.6.2015 31.12.2015
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva (9.6.2015)
Vydal: Obec Lichoceves
1.6.2015 22.6.2015
Územní rozhodnutí (Vodovod v obci Lichoceves v částech obce Lichoceves a Noutonice)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
26.5.2015 31.12.2015
Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru stavební úřad
Vydal: MÚ Černošice
26.5.2015 27.7.2015
Zahájení projednávání opatření pro Evropsky významnou lokalitu Zákolanský potok (k.ú. Noutonice)
Vydal: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
13.5.2015 31.12.2015
Oznámení veřejného projednávání návrhu územního plánu obce Číčovice (22.6.2015)
Vydal: MÚ Černošice
12.5.2015 2.9.2015
Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu (pátek 22. a sobota 23. května 2015)
Vydal: OÚ Lichoceves
4.5.2015 26.5.2015
Veřejná vyhláška (zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí na rok 2015 od 30.4. do 1.6.2015)
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2015 20.7.2015
Veřejná vyhláška (oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek)
Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
Seznam obcí v povodí Labe
Vydal: Ministerstvo zemědělství
 
29.4.2015 5.11.2015
Oznámení termínu svozu nebezpečného odpadu (sobota 10.10.2015)
Vydal: OÚ Lichoceves
24.4.2015 5.11.2015
Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2014
Komentář návrhu závěrečného účtu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2014
Vydal: Obec Lichoceves
 
24.4.2015 22.6.2015
Nábor zájemců o práci u Policie ČR ve Středočeském kraji
Vydal: Krajské ředitelství Policie ČR
21.4.2015 9.2.2016
Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" za rok 2014
Komentář závěrečného účtu za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
 
20.4.2015 22.6.2015
Sdělení o vakcinaci psů a koček proti vzteklině (pondělí 11.5.2015)
Vydal: OÚ Lichoceves
20.4.2015 13.5.2015
Oznámení termínu svozu nebezpečného odpadu (sobota 11.4.2015)
Vydal: OÚ Lichoceves
23.3.2015 13.4.2015
Informace o dočasně omezeném provozu ordinace MUDr. Šmatové v Tuchoměřicích
Vydal: OÚ Lichoceves/MUDr. Šmatová
21.3.2015 13.5.2015
Dopis MUDr. Šmatové pacientům o trvalých změnách v ordinaci.
Vydal: OÚ Lichoceves/MUDr. Šmatová
21.3.2015 13.5.2015
Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva (17.3.2015)
Vydal: Obec Lichoceves
9.3.2015 20.3.2015
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (bazén na pozemku p.č. 40/35 k.ú. Noutonice, Koškovi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
3.3.2015 22.6.2015
Záměr pronájmu Lichocevské hospody (lhůta do 16.3.2015)
Vydal: Obec Lichoceves
2.3.2015 20.3.2015
Záměr pronájmu Lichocevské hospody
Vydal: Obec Lichoceves
27.1.2015 2.3.2015
Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva (3.2.2015)
Vydal: Obec Lichoceves
27.1.2015 4.2.2015
Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva (27.1.2015)
Vydal: Obec Lichoceves
19.1.2015 27.1.2015
Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
 12.1.2015 31.12.2015
Záměr pronájmu obchodu smíšeným zbožím čp. 11 v Noutonicích
Vydal: OÚ Lichoceves
 12.1.2015 28.1.2015
Záměr pronájmu Lichocevské hospody
Vydal: Obec Lichoceves
19.12.2014 27.1.2015
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2015
Vydal: Obec Lichoceves
3.12.2014 27.1.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě"
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
 
2.12.2014 27.1.2015
Změna adresy Úřadu práce pro Prahu západ od 1.12.2014 (Dobrovského 1278/25, Praha 7-Letná)
Vydal: Úřad práce ČR
24.11.2014 31.12.2015
Oznámení o pořádání honů na katastrech obce (29.11. a 20.12.2014)
Vydal: OÚ Lichoceves/Myslivecký svazu Svrkyně - Velké Přílepy
24.11.2014 12.1.2015
Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky (bazén na pozemku p.č. 40/35 k.ú. Noutonice, Koškovi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
24.11.2014 12.1.2015
Oznámení dočasného dopravního omezení v Lichocevsi (od 7.11.2014 od 8:00)
Vydal: OÚ Lichoceves
5.11.2014 12.1.2015
Územní rozhodnutí (lávka přes Zákolanský potok, Obec Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
 3.11.2014 12.1.2015
Záměr zemědělského pachtu (pronájmu) zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
8.9.2014 27.7.2015
Informace o zajištění svozu bio odpadu v roce 2014
Vydal: OÚ Lichoceves

 
19.3.2014 9.9.2015

Informace o termínech svozu bio popelnic v roce 2014
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
 
19.3.2014 9.9.2015
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 25.3.2014 (změna stavby před dokončením RD na pozemku st. p. 184, 185, parc. č. 40/22 v k.ú. Noutonice)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
26.2.2014 9.9.2015
Obecně závazná vyhláška obce Lichoceves č. 1/2012 o místních poplatcích
Vydal: OÚ Lichoceves
8.1.2013 9.9.2015
Výzva k dodržování preventivních opatření proti šíření račího moru
Vydal: Výzkumný tým PřF UK Praha, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
26.7.2011 9.9.2015
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2015
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena