Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Elektronická úřední deska  obce Lichoceves - ARCHÍV SEJMUTÝCH DOKUMENTŮ 2014  
 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:
Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva (29.12.2014)
Vydal: Obec Lichoceves
22.12.2014 12.1.2015
Záměr pronájmu Lichocevské hospody
Vydal: Obec Lichoceves
19.12.2014 27.1.2015
Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva (19.12.2014)
Vydal: Obec Lichoceves
11.12.2014 20.12.2014
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2015
Vydal: Obec Lichoceves
3.12.2014 27.1.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě"
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
 
2.12.2014 27.1.2015
Změna adresy Úřadu práce pro Prahu západ od 1.12.2014 (Dobrovského 1278/25, Praha 7-Letná)
Vydal: Úřad práce ČR
24.11.2014 31.12.2015
Oznámení o zrušení úředních hodin dne 26.11.2014 (středa)
Vydal: OÚ Lichoceves
24.11.2014 11.12.2014
Soupis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce dne 10. listopadu 2014
Vydal: Obec Lichoceves
24.11.2014 11.12.2014
Oznámení o pořádání honů na katastrech obce (29.11. a 20.12.2014)
Vydal: OÚ Lichoceves/Myslivecký svazu Svrkyně - Velké Přílepy
24.11.2014 12.1.2015
Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky (bazén na pozemku p.č. 40/35 k.ú. Noutonice, Koškovi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
24.11.2014 12.1.2015
Oznámení dočasného dopravního omezení v Lichocevsi (od 7.11.2014 od 8:00)
Vydal: OÚ Lichoceves
5.11.2014 12.1.2015
Územní rozhodnutí (lávka přes Zákolanský potok, Obec Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
 3.11.2014 12.1.2015
Informace o konání ustavujícího zasedání (10.11.2014)
Vydal: Obec Lichoceves
31.10.2014 24.11.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Lichoceves
Vydal: ČSÚ
11.10.2014 24.11.2014
Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí (Obchvat Kralupy n/Vl. jako součást aglomeračního okruhu, I. etapa)
Vydal: Stavební úřad Kralupy nad Vltavou
1.10.2014 24.11.2014
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu (sobota 18.10.2014)
Vydal OÚ Lichoceves
1.10.2014 24.11.2014
Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva (8.10.2014)
Vydal: Obec Lichoceves
1.10.2014 24.11.2014
Soupis usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014
Vydal: Obec Lichoceves
1.10.2014 24.11.2014
Rozpočtové opatření č. 2014/3 obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
1.10.2014 24.11.2014
Oznámení o zahájení územního řízení (lávka přes Zákolanský potok, Obec Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
29.9.2014 24.11.2014
Volby do Senátu Parlamentu ČR: Informace o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves
22.9.2014 24.11.2014
Volby do zastupitelstev obcí: Informace o době a místě konání voleb
Vydal: OÚ Lichoceves
22.9.2014 24.11.2014
Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu (čp. 40 v Lichocevsi
Vydal: Obec Lichoceves
19.9.2014 24.11.2014

Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva (25.9.2014)
Vydal: Obec Lichoceves 

17.9.2014 29.9.2014

Oznámení veřejného projednání (Vodovod v obci Lichoceves, 21.10.2014)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy

17.9.2014 24.11.2014
Záměr zemědělského pachtu (pronájmu) zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
8.9.2014 27.7.2015
Volby do zastupitelstev obcí: Informace o vydávání občanských průkazů ve dnech voleb
Vydal: MÚ Černošice
8.9.2014 24.11.2014
Výzva Středočeského kraje a MŽP k podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu výměny kotlů
Vydal: KÚ Středočeského kraje
3.9.2014 17.9.2014
Oznámení o zrušeni veřejného jednání dne 19.8.2014 (Vodovod v obci Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
18.8.2014 17.9.2014
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí (Obchvat Kralupy n/Vl. jako součást aglomeračního okruhu, I. etapa)
Vydal: Stavební úřad Kralupy nad Vltavou
18.8.2014 24.11.2014
Volby do zastupitelstev obcí: Výzva kandidátním stranám k delegování členů okrskových volebních komisí
Vydal: OÚ Lichoceves
12.8.2014 24.11.2014
Volby do zastupitelstev obcí: Informace kandidátním stranám o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: OÚ Lichoceves
12.8.2014 24.11.2014
Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu obce Číčovice (9.9.2014)
Vydal: MÚ Černošice
12.8.2014 24.11.2014
Volby do zastupitelstev obcí: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: OÚ Lichoceves
10.8.2014 24.11.2014
Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu obce Statenice (11.8.2014)
Vydal: Obec Statenice
21.7.2014 24.11.2014
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka na veřejné projednání (Vodovod v obci Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
10.7.2014 3.9.2014
Informace o dovolené a zástupu za praktickou lékařku (MUDr. Hlavová, Velké Přílepy)
Vydal: MUDr. Hlavová/OÚ Lichoceves
9.7.2014 3.9.2014
Usnesení o zrušení Oznámení o zahájení územního řízení čj. OVP-3039/2014 ze dne 30.6.2014 pro nesprávnost (Vodovod v obci Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
9.7.2014 3.9.2014
Rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (vydra říční a tchoř stepní)
Vydal: KÚ Středočeského kraje
9.7.2014 24.11.2014

Rozpočtové opatření č. 2014/2 obce Lichoceves 
Vydal: Obec Lichoceves

3.7.2014 24.11.2014

Výzva ke kontrole úhrady nájemného za hroby na hřbitově v Noutonicích
Vydal: OÚ Lichoceves

1.7.2014 17.9.2014

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka na veřejné projednání (Vodovod v obci Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy

1.7.2014 10.7.2014
Informace o jednání mezi Ministerstvem dopravy ČR a Spolkem 101, z.s
Vydal: Spolek 101, z.s./Obec Lichoceves
26.6.2014 24.11.2014
Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – oznámení o zahájení řízení
Vydal: KÚ Středočeského kraje
18.6.2014 24.11.2014
Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva (27.6.2014)
Vydal: Obec Lichoceves
 
18.6.2014 3.7.2014
Změna termínu vodoprávního dozoru – studna na pozemku parc. č. 40/17 k.ú. Noutonice (čtvrtek 19.6.2014 v 8:45)
Vydal: OŽP MÚ Černošice/OÚ Lichoceves
11.6.2014 3.7.2014
Vodoprávní dozor – studna na pozemku parc. č. 40/17 k.ú. Noutonice (čtvrtek 12.6.2014 v 8:45)
Vydal: OŽP MÚ Černošice
Změna termínu: (čtvrtek 19.6.2014 v 8:45)
9.6.2014

3.7.2014

Soupis usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce dne 2. června 2014 9.6.2014 18.6.2014
Návrh závěrečného účet dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" za rok 2013 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
26.5.2014 24.11.2014
Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2013
Vydal: Obec Lichoceves
26.5.2014 24.11.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2013
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
 26.5.2014 24.11.2014
Volby do EP: Oznámení výsledku hlasování v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
25.5.2014 18.6.2014
Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva (2.6.2014)
Vydal: Obec Lichoceves
23.5.2014 18.6.2014
Volby do EP: Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Vydal: OÚ Lichoceves
8.5.2014 26.5.2014
Rozpočtové opatření č. 2014/1 obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
8.5.2014 18.6.2014
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věci na rok 2014 od 30.4. do 2.6.2014
Vydal: Finanční úřad pro Středočeský kraj
30.4.2014 18.6.2014
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby (vývody 22kV na pozemku parc. č. 63/15 v k.ú. Lichoceves)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
28.4.2014 18.6.2014
Tisková zpráva k placení daně z nemovitých věcí na rok 2014
Vydal: Generální finančního ředitelství v Praze
28.4.2014 18.6.2014
Sdělení o vakcinaci psů a koček proti vzteklině (úterý 13.5.2014)
Vydal: OÚ Lichoceves
16.4.2014 26.5.2014
Oznámení o dočasné změně trasy, zastávek a spojů autobusové linky č. 312 (22. až 30.4.2014)
Vydal: OÚ Lichoceves/ROPID
16.4.2014 26.5.2014
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Lichocevsi (6.5.2014)
Vydal: ČEZ Distribuce
16.4.2014 26.5.2014
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Noutonicích (6.5.2014)
Vydal: ČEZ Distribuce
16.4.2014 26.5.2014
Sdělení o omezeném provozu na obecním úřadu (výluka přístupu do Czechpointu a DS)
Vydal: OÚ Lichoceves
 
15.4.2014 26.5.2014
Oznámení seznamu hrobů se zahájeným procesem rušení
Vydal: OÚ Lichoceves
 8.4.2014 3.7.2014
Výzva ke kontrole úhrady nájemného za hroby na hřbitově v Noutonicích
Vydal: OÚ Lichoceves
 8.4.2014 3.7.2014
Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva (16.4.2014)
Vydal: Obec Lichoceves
 8.4.2014 26.5.2014
Volby do EP: Informace politickým stranám o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obec Lichoceves
 8.4.2014 26.5.2014
Volby do EP: Informace pro voliče, kteří změní trvalý pobyt po 13. dubnu 2014
Vydal: KÚ Středočeského kraje/Obec Lichoceves
 8.4.2014 26.5.2014
Informace k dani z nemovitých věcí v roce 2014:
O zasílání složenek pro platby daně
O zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
4.4.2014 18.6.2014
Nařízení mimořádného veterinárního opatření (preventivní ošetření včelstev)
Vydal: Státní veterinární správa
27.3.2014 24.11.2014
Volby do EP: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: OÚ Lichoceves
24.3.2014 26.5.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (k.ú. Lichoceves)
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
24.3.2014 28.4.2014
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (k.ú. Noutonice)
Vydal: Katastrální úřad pro Středočeský kraj
24.3.2014 28.4.2014
Informace o zajištění svozu bio odpadu v roce 2014
Vydal: OÚ Lichoceves

 
19.3.2014 9.9.2015

Informace o termínech svozu bio popelnic v roce 2014
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
 
19.3.2014 9.9.2015
Informace o změnách v ordinaci praktické lékařky MUDr. Šmatové
Vydal OÚ Lichoceves
12.3.2014 24.11.2014
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu (sobota 12.4.2014)
Vydal OÚ Lichoceves
12.3.2014 18.6.2014
Ukončení mimořádných veterinárních opatření (výskyt varroázy včel)
Vydal: Státní veterinární správa pro Středočeský kraj
12.3.2014 26.5.2014
Informace ke změně katastrálního operátu a povinnosti podat přiznání k dani z nemovitých věcí
Vydal: ČÚZK
4.2.2014 24.11.2014
Oznámení o doplnění dokladů (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
29.1.2014 24.11.2014
Územní řízení o parcelaci pozemku parc. č. 53 v k.ú. Noutonice (návrh Územní studie od vlastníka pozemku)
Přříloha - Hlavní výkres
vydal: A.D.O. Praha s.r.o.
 
15.1.2014 24.11.2014
Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva (17.1.2014)
Vydal: Obec Lichoceves
10.1.2014 18.1.2014
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lichoceves a k.ú. Noutonice a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí (22.1. až 4.2.2014)
Vydal: OÚ Lichoceves
31.12.2013 21.2.2014
Soupis usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2013
Vydal: Obec Lichoceves
31.12.2013 19.3.2014
Sdělení o zápisu do 1. třídy ZŠ Velké Přílepy (4. února 2014)
Vydal: OÚ Lichoceves/ZŠ Velké Přílepy
31.12.2013 19.3.2014
Soupis usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2013
Vydal: Obec Lichoceves
19.12.2013 19.3.2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě"
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
5.12.2013 19.3.2014
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2014
Vydal: Obec Lichoceves
5.12.2013 19.3.2014
Návrh výroku územního rozhodnutí (stavba kolny a opěrné zdi, Noutonice č.e. 23, Renč Tomáš)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
1.11.2013 26.5.2014

VÝSTRAHA před nebezpečným chováním (nabídka na opravu okapů)

Vydal: Obecní úřad Lichoceves

30.10.2013 24.11.2014
Výzva ke kontrole úhrady nájemného za hroby na hřbitově v Noutonicích
Příloha: Evidence plateb poplatku za hrobová místa (akt. 30.10.2013)
Vydal OÚ Lichoceves
30.10.2013 10.7.2014
VOLBY do Poslanecké sněmovny: Oznámení výsledku hlasování v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
 
26.10.2013 19.3.2014
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 12.11.2013 (kabelové vedení v k.ú. Noutonice)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
16.10.2013 26.5.2014
Oznámení o zahájení územního řízení (dělení pozemku p.č. 40/17 k.ú. Noutonice, Bertura a.s., Bohdan Osoha)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
16.10.2013 26.5.2014
Oznámení o doplnění dokladů a ústním jednání 17.102013 (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
27.9.2013 24.11.2014
Rozpočtové opatření č. 2013/3 obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
25.9.2013 19.3.2014
Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Statenice
Návrh zadání územního plánu obce Statenice
Vydal: OÚ Statenice
2.8.2013 24.11.2014
Oznámení o doplnění dokladů (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
29.7.2013 24.11.2014
Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Velké Přílepy
Návrh zadání územního plánu obce Velké Přílepy
Vydal: MÚ Černošice
29.7.2013 24.11.2014
Oznámení o zveřejnění územního plánu obce Svrkyně po 1. změně
Vydal: MÚ Černošice
29.7.2013 24.11.2014
Informace o možnosti registrace nových pacientů v ordinaci praktické lékařky v Úholičkách (MUDr. Fejfarová)
Vydal: OÚ Lichoceves
29.7.2013 24.11.2014
Informace (nalezený mobilní telefon v Lichocevsi)
Vydal: OÚ Lichoceves
24.7.2013 26.5.2014
Opravné rozhodnutí o povolení nakládání s vodami a k odběru podzemní vody ze studny (Noutonice, pozemek parc. č. 40/17, Bertura a.s.)
Vydal: OŽP MÚ Černošice
15.7.2013 19.3.2014
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
PŘÍLOHY
Vydal: Úřad pro civilní letectví
21.6.2013 24.11.2014
Informace o zahájení zeměměřičských prací pro digitalizaci katastrální mapy. 20.6.2013 19.3.2014
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
16.6.2013 24.11.2014
Opatření k ochraně zdraví a majetku v povodí Zákolanského potoka v Noutonicích.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
10.6.2013 19.3.2014
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Statenice (15.7.2013)
Vydal: Obecní úřadu Statenice
9.6.2013 24.11.2014
Nařízení mimořádného veterinárního opatření (výskyt varroázy včel)
Vydal: Státní veterinární správa pro Středočeský kraj
9.6.2013 19.3.2014
Informace o výměně řidičských průkazů vydaných mezi 1.1.2001 a 30.4.2004
Vydal: ministerstvo dopravy
10.4.2013 24.11.2014
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 25.3.2014 (změna stavby před dokončením RD na pozemku st. p. 184, 185, parc. č. 40/22 v k.ú. Noutonice)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
26.2.2014 9.9.2015
Rozhodnutí o dodatečném stavebním povolení (ČOV satelitní zástavba Noutonice)
Vydal: MÚ Černošice
8.1.2013 24.11.2014
Informace k dani z nemovitosti
Vydal: Ministerstvo financí
7.1.2013 24.11.2014
Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání splaškové kanalizace a akumulační jímky (Noutonice, pozemek parc. č. 40, Bertura a.s.)
Vydal: OŽP MÚ Černošice
17.12.2012 24.11.2014
Oznámení o úředních změnách od 1. ledna 2013 (Finanční správa, daň z nemovitosti)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.12.2012 24.11.2014
Oznámení o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení koncepce Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje
Vydal: OÚ Lichoceves a MŽP (odb. posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence)
 
17.10.2012 24.11.2014

Veřejná vyhláška (Upozornění na možnost smluvní ochrany pozemků Natura 2000)

Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

13.8.2012 24.11.2014
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
grafická příloha: 1
grafická příloha: 2
grafická příloha: 3a
grafická příloha: 3b
grafická příloha: 3c
grafická příloha: 4
Vydal: Úřad pro civilní letectví
30.4.2012 24.11.2014
Oznámení o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
27.4.2012 24.11.2014
Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: KU Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje
Úplné znění po dobu vyvěšení na ÚD Krajského úřadu: http://www.wmap.cz/zurstck/
Úplné znění v listinné podobě na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
 
10.2.2012 24.11.2014
Oznámení o úředních změnách od 1.1.2012 (agenda občanských průkazů)
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
12.1.2012 24.11.2014
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - ČEZ Distribuce, a.s.,  - NOUTONICE kNN
Vydal: Stavení úřad Roztoky
4.8.2010  24.11.2014
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2014
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2013
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena