Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Archiv dokumentů sejmutých z úřední desky obce Lichoceves za rok 2013  
 Dokument Zveřejnění
od:
Zveřejnění
do:
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu k.ú. Lichoceves a k.ú. Noutonice a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí (22.1. až 4.2.2014)
Vydal: OÚ Lichoceves
31.12.2013 21.2.2014
Soupis usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2013
Vydal: Obec Lichoceves
31.12.2013 19.3.2014
Sdělení o zápisu do 1. třídy ZŠ Velké Přílepy (4. února 2014)
Vydal: OÚ Lichoceves/ZŠ Velké Přílepy
31.12.2013 19.3.2014
Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva (30.12.2013)
Vydal: Obec Lichoceves
19.12.2013 31.12.2013
Soupis usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2013
Vydal: Obec Lichoceves
19.12.2013 19.3.2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě"
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
5.12.2013 19.3.2014
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2014
Vydal: Obec Lichoceves
5.12.2013 19.3.2014
Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva (19.12.2013)
Vydal: Obec Lichoceves
11.12.2013 31.12.2013
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v chatové oblasti v k.ú. Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves
20.11.2013 20.12.2016
Oznámení o uzavírce místní komunikace směrem od Noutonic směrem do údolí (od 19.11.2013)
Vydal: OÚ Lichoceves
18.11.2013 2.12.2013
Soupis usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013
Vydal: Obec Lichoceves
18.11.2013 31.12.2013
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva (12.11.2013)
Vydal: OÚ Lichoceves
4.11.2013 18.11.2013
Oznámení o zrušení úředních hodin dne 6.11.2013 (středa)
Vydal OÚ Lichoceves
1.11.2013 18.11.2013
Návrh výroku územního rozhodnutí (stavba kolny a opěrné zdi, Noutonice č.e. 23, Renč Tomáš)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
1.11.2013 26.5.2014

VÝSTRAHA před nebezpečným chováním (nabídka na opravu okapů)

Vydal: Obecní úřad Lichoceves

30.10.2013 24.11.2014
Výzva ke kontrole úhrady nájemného za hroby na hřbitově v Noutonicích
Příloha: Evidence plateb poplatku za hrobová místa (akt. 30.10.2013)
Vydal OÚ Lichoceves
30.10.2013 10.7.2014
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 15.11.2013 (pátek) celá místní část Lichoceves
Vydal: ČEZ Distribuce/OÚ Lichoceves
30.10.2013 18.11.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 13.11.2013 (středa) nádraží v Noutonicích
Vydal: ČEZ Distribuce/OÚ Lichoceves
30.10.2013 18.11.2013
VOLBY do Poslanecké sněmovny: Oznámení výsledku hlasování v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
 
26.10.2013 19.3.2014
Změna otevírací doby pobočky České pošty ve Velkých Přílepech (od 1.11. do 30.11.2013)
Vydal: Česká pošta Velké Přílepy
Datum zveřejnění: 21.10.2013
21.10.2013 2.12.2013
Volby do Poslanecké sněmovny (25. a 26.10.2013):
Oznámení o době a místě konání voleb
 
10.10.2013 26.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny (25. a 26.10.2013):
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (oprava)
10.10.2013 26.10.2013
Oznámení o zrušení úředních hodin dne 9.10.2013
Vydal OÚ Lichoceves
 
7.10.2013 26.10.2013
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 12.11.2013 (kabelové vedení v k.ú. Noutonice)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
16.10.2013 26.5.2014
Oznámení o zahájení územního řízení (dělení pozemku p.č. 40/17 k.ú. Noutonice, Bertura a.s., Bohdan Osoha)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
16.10.2013 26.5.2014
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 31.10 (čtvrtek) nádraží v Noutonicích
Vydal: ČEZ Distribuce/OÚ Lichoceves
16.10.2013 18.11.2013
Oznámení o doplnění dokladů a ústním jednání 17.102013 (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
27.9.2013 24.11.2014
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu (sobota 12. října 2013)
Vydal: OÚ Lichoceves
27.9.2013 26.10.2013
Rozpočtové opatření č. 2013/3 obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
25.9.2013 19.3.2014
Oznámení o uzavírce spojovací silnice mezi Noutonicemi a Lichocevsí (čtvrtek 26. září 2013 od 19:00 do 24:00 hodin)
Vydal: OÚ Lichoceves
25.9.2013 27.9.2013
Oznámení termínu odečtu vodoměrů v lokalitě Na Šejdru: 5.10 (sobota 8-12hod) a 6.10.2013 (neděle 14-17hod)
Vydal: Diamond Eye s.r.o./OÚ Lichoceves
24.9.2013 26.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny (25. a 26.10.2013):
Informace o vydávání občanských průkazů ve dnech voleb
Vydal: MÚ Černošice
24.9.2013 26.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny (25. a 26.10.2013):
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků (oprava) 10.10.2013
Vydal: OÚ Lichoceves
24.9.2013 26.10.2013
Volby do Poslanecké sněmovny (25. a 26.10.2013):
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: OÚ Lichoceves
24.9.2013 26.10.2013
Soupis usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce dne 23. září 2013
Vydal: Obec Lichoceves
24.9.2013 26.10.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 9.10 (středa), 5.11 (úterý), 26.11.2013 (úterý) v celé obci
Vydal: ČEZ Distribuce/OÚ Lichoceves
24.9.2013 2.12.2013
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny: 9.10 (středa), 5.11 (úterý), 26.11.2013 (úterý) na sile v Noutonicích
Vydal: ČEZ Distribuce/OÚ Lichoceves
24.9.2013 2.12.2013
Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva (23.9.2013)
Vydal: OÚ Lichoceves
 
12.9.2013 24.9.2013
Výzva pro vlastníka včelínů na pozemku parc. č. st. 73 v k.ú. Noutonice
Vydal: OÚ Lichoceves
10.9.2013 31.12.2013
Volby do PS: Základní informace a důležité lhůty
Vydal: OÚ Lichoceves
10.9.2013 26.10.2013
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu (12.10.2013)
Vydal OÚ Lichoceves
9.8.2013 26.10.2013
Oznámení o zrušení úředních hodin dne 12.8.2013
Vydal OÚ Lichoceves
9.8.2013 13.8.2013
Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu obce Statenice
Návrh zadání územního plánu obce Statenice
Vydal: OÚ Statenice
2.8.2013 24.11.2014
Oznámení o doplnění dokladů (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
29.7.2013 24.11.2014
Oznámení o projednávání zadání územního plánu obce Velké Přílepy
Návrh zadání územního plánu obce Velké Přílepy
Vydal: MÚ Černošice
29.7.2013 24.11.2014
Oznámení o zveřejnění územního plánu obce Svrkyně po 1. změně
Vydal: MÚ Černošice
29.7.2013 24.11.2014
Informace o možnosti registrace nových pacientů v ordinaci praktické lékařky v Úholičkách (MUDr. Fejfarová)
Vydal: OÚ Lichoceves
29.7.2013 24.11.2014
Rozhodnutí o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů
Vydal: KÚ Středočeského kraje
29.7.2013 2.9.2013
Územní rozhodnutí (DČOV, Noutonice čp. 73, Kalombo Ngoyi, Rácová)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
29.7.2013 30.8.2013
Informace o dovolené a zástupu za praktickou lékařku (MUDr. Hlavová, Velké Přílepy)
Vydal: OÚ Lichoceves
29.7.2013 2.9.2013
Informace (nalezený mobilní telefon v Lichocevsi)
Vydal: OÚ Lichoceves
24.7.2013 26.5.2014
Oznámení o uzavírce spojovací silnice mezi Noutonicemi a Lichocevsí (18.7. od 9:00 do 14:00 hodin)
Vydal: OÚ Lichoceves
17.7.2013 19.8.2013
Opravné rozhodnutí o povolení nakládání s vodami a k odběru podzemní vody ze studny (Noutonice, pozemek parc. č. 40/17, Bertura a.s.)
Vydal: OŽP MÚ Černošice
15.7.2013 19.3.2014
Schválený komentář závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2012
Vydal: Obec Lichoceves
15.7.2013 24.9.2013
Rozpočtové opatření č. 2013/2 obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
15.7.2013 24.9.2013
Soupis usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013
Vydal: Obec Lichoceves
 
15.7.2013 27.6.2013
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
PŘÍLOHY
Vydal: Úřad pro civilní letectví
21.6.2013 24.11.2014
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (stavba nové transformovny 110/22kV v Lichocevsi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
16.6.2013 24.11.2014
Informace o zahájení zeměměřičských prací pro digitalizaci katastrální mapy. 20.6.2013 19.3.2014
Pozvánka na 18. zasedání zastupitelstva obce (26.6.2013)
Vydal: OÚ Lichoceves
17.6.2013 24.9.2013
Opatření k ochraně zdraví a majetku v povodí Zákolanského potoka v Noutonicích.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
10.6.2013 19.3.2014
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Statenice (15.7.2013)
Vydal: Obecní úřadu Statenice
9.6.2013 24.11.2014
Nařízení mimořádného veterinárního opatření (výskyt varroázy včel)
Vydal: Státní veterinární správa pro Středočeský kraj
9.6.2013 19.3.2014
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" za rok 2012 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
9.6.2013 30.8.2013
Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2012
Závěrečný_účet_Příjmy a výdaje
Závěrečný_účet_Hospodaření.
Závěrečný_účet_Porovnání aktiv a pasiv
Závěrečný_účet_Transfery
Finanční vztahy k rozpočtům veřejné úrovně
Vydal: Obec Lichoceves
9.6.2013 24.9.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2012
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
9.6.2013 24.9.2013
Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v protokolu o kontrole MV ČR
Vydal: Kontrolní výbor a ODK MV ČR
9.6.2013 31.12.2013
VÝSTRAHA k situaci v Noutonicích kolem Zákolanského potoka
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
3.6.2013 31.12.2013
Dražební vyhláška (14.5.2013, nemovitosti na LV 164 v k.ú. Noutonice)
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Eva Jablonská
10.4.2013 15.5.2013
Informace o výměně řidičských průkazů vydaných mezi 1.1.2001 a 30.4.2004
Vydal: ministerstvo dopravy
10.4.2013 24.11.2014
Rozpočtové opatření č. 2013/1 obce Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
 
3.4.2013 24.9.2013
Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
18.3.2013 3.4.2013
Informace o termínech svozu bio popelnic
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
11.3.2013 31.12.2013
Informace o zajištění svozu bio odpadu
Vydal: OÚ Lichoceves
11.3.2013 31.12.2013
Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu (čp. 40 v Lichocevsi)
'Vydal: Obec Lichoceves
11.3.2013 26.6.2013
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu (27.4.2013)
Vydal: OÚ Lichoceves
28.2.2013 28.4.2013
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání a vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu obce Svrkyně
Vydal: MÚ Černošice
28.2.2013 3.4.2013
Výběrové řízení na obsazení jednoho pracovního místa: strážník obecní policie Velké Přílepy
Vydal: Obec Velké Přílepy
11.2.2013 3.4.2013
Územní rozhodnutí o umístění stavby (oplocení čp. 127 v k.ú. Noutonice, Sláma, Slámová)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
30.1.2013 11.3.2013
VOLBY prezidenta ČR: Oznámení výsledku 2. kola volby v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
28.1.2013 11.3.2013
Sdělení o zápisu do 1. třídy ZŠ Velké Přílepy (5. února 2013)
Vydal: OÚ Lichoceves
14.1.2013 11.3.2013
VOLBY prezidenta ČR: Oznámení o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR
Vydal: OÚ Lichoceves
14.1.2013 31.1.2013
VOLBY prezidenta ČR: Oznámení výsledku 1. kola volby v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
14.1.2013 11.3.2013
Oznámení (nalezená fena pitbulteriéra)
Vydal: OÚ Lichoceves
14.1.2013 24.9.2013
Rozpočet obce Lichoceves na rok 2013
Vydal: OÚ Lichoceves
8.1.2013 24.9.2013
Rozpočtové opatření č. 2012/4
Vydal: OÚ Lichoceves
8.1.2013 11.3.2013
Rozhodnutí o dodatečném stavebním povolení (ČOV satelitní zástavba Noutonice)
Vydal: MÚ Černošice
8.1.2013 24.11.2014
Obecně závazná vyhláška obce Lichoceves č. 1/2012 o místních poplatcích
Vydal: OÚ Lichoceves
8.1.2013 9.9.2015
Informace k dani z nemovitosti
Vydal: Ministerstvo financí
7.1.2013 24.11.2014
Oznámení (nalezená fena – německý ovčák)
Vydal: MÚ Roztoky
7.1.2013 24.9.2013
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Vydal: OÚ Lichoceves
27.12.2012 31.1.2013
Připomínky k návrhu rozpočtu obce Lichoceves na rok 2013
Vydal: OÚ Lichoceves
27.12.2012 11.3.2013
Pozvánka na 16. zasedání zastupitelstva obce
Vydal: OÚ Lichoceves
20.12.2012 11.3.2013
VOLBY prezidenta ČR: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (20.12.2012)
Vydal: OÚ Lichoceves
14.12.2012 31.1.2013
VOLBY prezidenta ČR: informace o vydávání občanských průkazů ve dnech voleb
Vydal: MÚ Černošice
11.12.2012 31.1.2013
Návrh rozpočtu na rok 2013 dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě"
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
11.12.2012 8.1.2013
Oznámení o úředních hodinách dne 31.12.2012 (Úřadu práce pro Prahu-západ)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.12.2012 8.1.2013
Oznámení o úředních hodinách dne 31.12.2012 (MÚ Černošice)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.12.2012 8.1.2013
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2013
Vydal: Obec Lichoceves
11.12.2012 8.1.2013
Sdělení o krátkodobých změnách ordinačních hodin (MUDr. Šmatová)
Vydal: OÚ Lichoceves
1.12.2012 8.1.2013
Výzva k hrobům bez nájemní smlouvy, nezaplaceným a neužívaným 
Vydal: OÚ Lichoceves
1.12.2012 8.1.2013
Oznámení (nalezený pes – zlatý retrívr)
Vydal: OÚ Lichoceves
1.12.2012 31.1.2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: OÚ Lichoceves
27.11.2012 31.1.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vydal: OÚ Lichoceves
12.11.2012 31.1.2013

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dne 20.9.2012 (DČOV, Noutonice čp. 73, Kalombo Ngoyi, Rácová)

Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy

15.8.2012 30.8.2013
Sdělení k platbě daně z nemovitosti na rok 2012
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
11.4.2012 7.1.2013
Informace o termínech svozu bio popelnic
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
4.4.2012 11.3.2013
Výzva rodičům k podání zprávy stran přijetí dětí do mateřských školek
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
4.4.2012 11.3.2013
Informace o svozu bio odpadu
Vydal: OÚ Lichoceves
20.1.2012 11.3.2013
Výzva k hrobům na noutonickém hřbitově
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
23.12.2011 11.3.2013
Oznámení o úředních změnách od 1.1.2012 (agenda sociálních dávek)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
21.12.2011 14.1.2013
Oznámení o pořádání honů v katastrech obce (15.12.2012)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.12.2012 7.1.2013
Výzva k dokumentaci provozu jímky odpadních vod v Noutonicích v lokalitě tzv. Na Šejdru
Vydal: Obec Lichoceves
[ dokument]
9.11.2011 14.1.2013
Úřední hodiny Obecního úřadu Lichoceves od 6.12.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
9.12.2010 trvale
Sdělení - čestné prohlášení funkcionářů obce podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů je k dispozici k nahlédnutí za podmínek stanovených zákonem na obecním úřadě.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
30.6.2010 trvale
Evidence pálení prostřednictvím internetu
Vydal: HZS Středočeského kraje
[  dokument] 
10.4.2009 trvale
Oznámení - Vymáhání dlužných částek za místní poplatky
vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
19.1.2009 trvale
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena