Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Archiv dokumentů sejmutých z úřední desky obce Lichoceves za rok 2012  
 Dokument Datum
vyvěšení
Datum sejmutí
Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání splaškové kanalizace a akumulační jímky (Noutonice, pozemek parc. č. 40, Bertura a.s.)
Vydal: OŽP MÚ Černošice
17.12.2012 24.11.2014
Oznámení o úředních změnách od 1. ledna 2013 (Finanční správa, daň z nemovitosti)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.12.2012 24.11.2014
Oznámení o pořádání honů v katastrech obce (15.12.2012)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.12.2012 7.1.2013
Oznámení o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení koncepce Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje
Vydal: OÚ Lichoceves a MŽP (odb. posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence)
 
17.10.2012 24.11.2014
Dražební vyhláška (15.11.2012, nemovitosti na LV 138 v k.ú. Lichoceves)
Vydal: Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal
15.10.2012 1.12.2012
Oznámení o výsledku hlasování ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje dne 12. a 13. října 2012
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
15.10.2012 1.12.2012
Pozvání k veřejnému ústnímu jednání dne 30.10.2012 (DČOV, Noutonice čp. 73, Kalombo Ngoyi, Rácová)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
15.10.2012 30.10.2012
Územního rozhodnutí (dělení pozemku p. č. 40/28 k.ú. Noutonice, Bauernöpl M., Bauernöplová V., Jemelka S., Kalivoda M., Kalivodová M.)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
15.10.2012 1.12.2012
Rozpočtové opatření č. 2012/3 obce Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves
15.10.2012 11.12.2012
Soupis usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce dne 3. října 2012
Vydal: OÚ Lichoceves
15.10.2012 11.12.2012
Pozvánka na 15. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
24.9.2012 15.10.2012
Oznámení (nalezený černý pes)
Vydal: OÚ Lichoceves
11.9.2012 1.12.2012
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Noutonicích na nádraží (19.9.2012)
Vydal: ČEZ Distribuce
11.9.2012 20.9.2012
Oznámení o konání veřejného projednání a vystavení návrhu změny č. 1 územního plánu obce Svrkyně
Vydal: MÚ Černošice
22.8.2012 15.10.2012
Oznámení o zveřejnění koncepce Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje
Zahájení zjišťovacího řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Vydal: OÚ Lichoceves a MŽP (odb. posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence)
21.8.2012 17.10.2012

Oznámení o svozu nebezpečného odpadu (6.10.2012)

Vydal: OÚ Lichoceves

20.8.2012 8.10.2012
SDĚLENÍ o zástupu za praktickou lékařku MUDr. Vlastu Masopustovou v době od 23. do 24. srpna 2012
Vydal: ordinace praktické lékařky MUDr. Vlasty Masopustové
20.8.2012 13.9.2012

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dne 20.9.2012 (DČOV, Noutonice čp. 73, Kalombo Ngoyi, Rácová)

Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy

15.8.2012 30.8.2013

Oznámení o projednávání zadání změny č. 3 územního plánu Statenic

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu

Vydal: Obecní úřad Statenice

15.8.2012 15.10.2012

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vydal: Obecní úřad Lichoceves

13.8.2012 15.10.2012

Veřejná vyhláška (Upozornění na možnost smluvní ochrany pozemků Natura 2000)

Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje

13.8.2012 24.11.2014
Soupis usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce dne 24. července 2012
Vydal: OÚ Lichoceves
27.7.2112 15.10.2012
Rozpočtové opatření č. 2012/2 obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
27.7.2112 15.10.2012
Sdělení o zástupu za MUDr. Hlavovou v době od 1. do 31. srpna 2012
Vydal: ordinace praktické lékařky MUDr. Vlasty Hlavové
27.7.2112 13.9.2012
OZNÁMENÍ
Obecní úřad oznamuje, že ve středu 25. července 2012 nebudou úřední hodiny, neboť paní starostka bude na jednání mimo obec. Úřední hodiny budou ve čtvrtek 26. července 2012 od 9 do 16 hodin.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
23.7.2012 27.7.2112

Informace o počtu volebních okrsků v obci Lichoceves

Vydal: Obecní úřad Lichoceves

19.7.2012 15.10.2012

ZMĚNA Sdělení o zástupu za MUDr. Masopustovou v době od 8. do 10. srpna 2012

Vydal: ordinace praktické lékařky MUDr. Vlasty Masopustové

19.7.2012 13.8.2012

Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves

Vydal: Obecní úřad Lichoceves

16.7.2012 27.7.2112

Soupis usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce dne 28. června 2012

Vydal: OÚ Lichoceves

9.7.2012 13.8.2012

Rozpočtové opatření č. 2012/1 obce Lichoceves

Vydal: Obecní úřad Lichoceves

9.7.2012 13.8.2012

Soupis usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce dne 21. června 2012

Vydal: OÚ Lichoceves

2.7.2012 13.8.2012
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v chatové oblasti v kú. Noutonice
Vydal: Obec Lichoceves
20.6.2012 20.12.2016
Návrh rozpočtového opatření č. 2012/01 obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
20.6.2012 9.7.2012
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
20.6.2012 9.7.2012
„Omlouváme se za chybně uvedený předběžný termín 13. zasedání, kdy avizovaný čtvrteční termín byl špatně uveden s datem 29.6.2012. Správné datum je čtvrtek 28.6.2012. Děkujeme za upozornění na chybu.“
Oznámení předběžného termínu 13. zasedání ZO (28. června 2012)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
13.6.2012 9.7.2012
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
13.6.2012 2.7.2012
Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu (čp. 40 v Lichocevsi)
Vydal: Obec Lichoceves
12.6.2012 9.7.2012
Zveřejnění záměru pronajmout nemovitost (čp. 17 v Noutonicích)
Vydal: Obec Lichoceves
12.6.2012 9.7.2012
Zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvy na byty (čp. 11 v Noutonicích)
Vydal: Obec Lichoceves
12.6.2012 9.7.2012
Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2011
Komentář návrhu závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
 
12.6.2012 9.7.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2011
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
12.6.2012 9.7.2012
Územní rozhodnutí o dělení pozemků (parcelace pozemku p.č. 44 v k.ú. Noutonice, Choc, Chocová, Čonka)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
 
12.6.2012 2.7.2012

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dne 12.7.2012 (dělení pozemku p. č. 40/28 k.ú. Noutonice, Bauernöpl M., Bauernöplová V., Jemelka S., Kalivoda M., Kalivodová M.)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
4.6.2012 15.10.2012
Sdělení o zástupu za MUDr. Masopustovou v době 16.-20.7.2012 a 27.-31.8.2012
Vydal: ordinace praktické lékařky MUDr. Vlasty Masopustové
17.5.2012 19.7.2012
Zveřejněná informace na základě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb
dokument je k dispozici v odkazu Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Vydal: Občanské sdružení Lichoceves - Noutonice o.s.

 
16.5.2012 13.6.2012
Rozhodnutí o umístění stavby (vrtaná studna na pozemku p.č. 75/26 v k.ú. Noutonice, Lukáč, Lukáčová)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
7.5.2012 28.5.2012
Rozhodnutí o umístění stavby (bazén na pozemku p.č. 75/11 v k.ú. Noutonice, Brandejsová, Košková)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
2.5.2012 19.5.2012
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" za rok 2011 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
30.4.2012 2.7.2012
Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu (pátek 4. a sobota 5. května 2012)
Vydal: OÚ Lichoceves
30.4.2012 7.5.2012
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma letiště Vodochody)
grafická příloha: 1
grafická příloha: 2
grafická příloha: 3a
grafická příloha: 3b
grafická příloha: 3c
grafická příloha: 4
Vydal: Úřad pro civilní letectví
30.4.2012 24.11.2014
Oznámení o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
27.4.2012 24.11.2014
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka na veřejné projednání (parcelace pozemku p.č. 44 v k.ú. Noutonice, Choc, Chocová, Čonka)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
27.4.2012 6.6.2012
Rozhodnutí o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím (čj. OD102/12 ad. 139/12)
dokument je k dispozici v odkazu Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Vydal: OÚ Lichoceves
26.4.2012 13.6.2012
Územní rozhodnutí o změně a využití pozemku parc. č. 40/39 v k.ú. Noutonice (Thompson P., Thompson J., Štefánek, Štefánková, Neckář, Obdržálková)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
18.4.2012 11.5.2012
Soupis usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce dne 29. března 2012
Vydal: OÚ Lichoceves
18.4.2012 23.5.2012
Sdělení o vakcinaci psů a koček proti vzteklině (pondělí 14. května 2012)
Vydal: OÚ Lichoceves
18.4.2012 15.5.2012
Rozhodnutí o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím (čj. OD91/12 ad. 133/12)
dokument je k dispozici v odkazu Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Vydal: OÚ Lichoceves
18.4.2012 12.6.2012
Rozhodnutí o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím (čj. OD84/12 ad. 91/12 ze dne 5.4.2012)
dokument je k dispozici v odkazu Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.
Vydal: OÚ Lichoceves
18.4.2012 12.6.2012
Veřejná vyhláška (hromadný předpis daně z nemovitosti na rok 2012)
Vydal Finanční úřad Praha-západ
6.4.2012 13.6.2012
Jízdní řád autobusové linky 312 (platnost od 28. března 2012)
Vydal: ROPID
2.4.2012 2.7.2012
Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2012
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
2.4.2012 23.5.2012
Územní souhlas s umístěním stavby na pozemku parc. č. 40/41 v k.ú. Noutonice (Ševčík)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
2.4.2012 25.4.2012
Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves (čtvrtek 29. března 2012)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves

 
22.3.2012 2.4.2012
Soupis usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce dne 12. března 2012
Vydal: OÚ Lichoceves
20.3.2012 23.5.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka na veřejné projednání (bazén na pozemku parc. č. 75/11 v k.ú. Noutonice, Brandejsová, Košková)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
19.3.2012 18.4.2012
Oznámení předběžného termínu 11. zasedání ZO (29.3.2012)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
19.3.2012 2.4.2012
Připomínky občanského sdružení Lichoceves - Noutonice k návrhu rozpočtu obce Lichoceves na rok 2012
Vydal: Občanské sdružení Lichoceves - Noutonice
12.3.2012 2.7.2012
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje - aktualizace 2011"
Vydal: Ministerstvo životního prostředí
12.3.2012 27.4.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dne 10.4.2012 (dělení pozemku p. č. 40/39 k.ú. Noutonice, Thompson P., Thompson J., Štefánek, Štefánková, Neckář, Obdržálková)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
6.3.2012 18.4.2012
Územní rozhodnutí o změně a využití pozemku parc. č. 40/30 v k.ú. Noutonice (Janoušková, Študent, Študentová, Rychlý, Varmusová)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
1.3.2012 2.4.2012
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánka na veřejné projednání (vrtaná studna na pozemku parc. č. 75/26 v k.ú. Noutonice, Lukáč, Lukáčová)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
1.3.2012 2.4.2012
Oznámení o redukci spojů autobusové linky č. 312 (od 15.3.2012)
Vydal: OÚ Lichoceves
27.2.2012 2.7.2012
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu (28.4.2012)
Vydal: OÚ Lichoceves
27.2.2012 30.4.2012
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2012 – souhrn
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2012 – příjmy
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2012 - výdaje
Vydal: OÚ Lichoceves
27.2.2012 2.4.2012
Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy (ochranná pásma se zákazem laserových zařízení)
grafické přílohy:
LKPR_OP_lasery_A1.jpg
LKPR_OP_lasery_A2.jpg
LKPR_OP_lasery_B1.jpg
LKPR_OP_lasery_B2.jpg
LKPR_OP_lasery_C1.jpg
LKPR_OP_lasery_C2.jpg
Vydal: Úřad pro civilní letectví
20.2.2012 18.4.2012
Oznámení o omezeném provozu OÚ dne 21. března 2012
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
17.3.2012 22.3.2012
Pozvánka na 10. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves (pondělí 12. března 2012)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
4.3.2012 17.3.2012
Výzva (omezení spojů autobusové linky č. 312 mezi Lichocevsí, Nebušicemi a Horoměřicemi)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
22.2.2012 27. 2.2012
Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: KU Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje
Úplné znění po dobu vyvěšení na ÚD Krajského úřadu: http://www.wmap.cz/zurstck/
Úplné znění v listinné podobě na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5
 
10.2.2012 24.11.2014
Zrušení úředních hodin ve středu 8. února 2012
Vydal: OÚ Lichoceves
1.2.2012 9.2.2012
Sdělení o zápisu do 1. třídy ZŠ Velké Přílepy (6. února 2012)
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
18.1.2012 9.2.2012
Oznámení o zahájení územím řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dne 23.2.2012 (dělení pozemku p. č. 40/30 k.ú. Noutonice, Janoušková, Študent, Študentová, Rychlý, Varmusová)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
[ dokument]
17.1.2012 23.2.2012
Sdělení k dani z nemovitosti v obci Lichoceves na rok 2012 (lhůta pro podání přiznání do 31.1.2012)
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
17.1.2012 9.2.2012
Oznámení (nalezený pes - zlatý retrívr)
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
17.1.2012 20.1.2012
Oznámení o úředních změnách od 1.1.2012 (agenda občanských průkazů)
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
12.1.2012 24.11.2014
Oznámení (nalezená fena v Roztokách)
Vydal: MÚ Roztoky
[ dokument]
5.1.2012 27. 2.2012
Upozornění na konec platnosti známek na popelnice z roku 2011 (29.2.2012)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
5.1.2012 1.7.2012
Upozornění na splatnost místního poplatku ze psů za rok 2012 (31.3.2012)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
5.1.2012 1.7.2012
Jízdní řád autobusové linky 350 (platnost od 11. prosince 2011)
Vydal: ROPID
[ dokument]
5.1.2012 1.7.2012
Jízdní řád autobusové linky 312 (platnost od 11. prosince 2011)
Vydal: ROPID
[ dokument]
5.1.2012 2.4.2012
Rozpočtové opatření č. 4/2011 obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
5.1.2012 9.2.2012
Změna úředních hodin ve středu 11. ledna 2012 (od 14 do 18 hodin)
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
5.1.2012 12.1.2012
Oznámení žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce (Zdeněk Volf, Lichoceves čp. 6)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
31.10.2011 18.4.2012
Oznámení žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce (parc. č. 209/18 a st. p. 80 v k.ú. Noutonice, manželé Hynkovi)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
2.8.2011 18.4.2012
Oznámení žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce (parc. č. 206/4, k.ú. Noutonice, Vladimír Luxík)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
4.5.2011 18.4.2012
Výzva k dokumentaci provozu jímky odpadních vod v Noutonicích v lokalitě tzv. Na Šejdru
Vydal: Obec Lichoceves
[ dokument]
9.11.2011 14.1.2013
Oznámení zahájení řízení (povolení ke kácení dřevin, Červinková Sidónia)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves

[ dokument]
18.10.2011 1.11.2012
Zahájení vodoprávního řízení - prodloužení doby předčasného užívání splaškové kanalizace a akumulační jímky (Noutonice, pozemek parc. č. 40, Bertura a.s.)
Vydal: MÚ Černošice, OŽP
[ dokument]
23.6.2011 17.12.2012
Výzva k dopravní bezpečnosti v obci
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
10.5.2011 12.7.2012
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2012
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena