Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
 

 Archiv dokumentů sejmutých z úřední desky obce Lichoceves za rok 2011  
 Dokument Datum
vyvěšení
Datum sejmutí
Soupis usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce dne 30. prosince 2011
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
30.12.2011 9.2.2012
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2011 obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
30.12.2011 5.1.2012
Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 30. prosince 2011
Vydal: Obec Lichoceves provozu
[ dokument]
23.12.2011 31.12.2011
Soupis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce dne 16. listopadu 2011
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
22.11.2011 9.2.2012
Oznámení o svátečním autobusovém provozu
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
21.12.2011 5.1.2012
Veřejná nabídka pozemku PK 85 k.ú. Noutonice
Vydal: Pozemkový fond ČR
[ dokument]
Doprovodná informace
9.12.2011 10.1.2012
Oznámení o pořádání honů (17. a 26. prosince 2011, 7. ledna 2012)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
7.12.2011 10.1.2012
Návrh rozpočtu na rok 2012 dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě"
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
[ dokument]
7.12.2011 5.1.2012
Rozpočtové opatření č. 3/2011 obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
7.12.2011 23.12.2011
Výzva k dokumentaci provozu jímky odpadních vod v Noutonicích v lokalitě tzv. Na Šejdru
Vydal: Obec Lichoceves
[ dokument]
9.11.2011 14.1.2013
Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 16. listopadu 2011
Vydal: Obec Lichoceves
[ dokument]
8.11.2011 18.11.2011
Stanovisko k posouzení vlivů záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně" na životní prostředí
Příloha Stanoviska (vypořádání připomínek, 462 tiskových stran) je k nahlédnutí na stránkách MŽP http://www.env.cz/eia pod kódem záměru MZP090
Vydal: MŽP, odb. posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
[ dokument Sdělení MŽP o vydání stanoviska]
[ dokument Zápis z veřejného projednání posudku záměru a dokumentace]
[ dokument Stanovisko MŽP k posouzení provedení záměru na životní prostředí]
4.11.2011 5.1.2012
Oznámení o zveřejnění Stanoviska MŽP k posouzení vlivů záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně"
na životní prostředí na úřední desce obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
3.11.2011 5.1.2012
Oznámení - omezení úředních hodin ve středu 9. listopadu 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
1.11.2011 11.11.2011
Návrh rozpočtu na rok 2012 dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě"
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
[ dokument]
1.11.2011 18.11.2011
Oznámení žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce (Zdeněk Volf, Lichoceves čp. 6)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
31.10.2011 18.4.2012
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů do 15.11.2011
Vydal: ČEZ Distribuce
[ dokument]
19.10.2011 15.11.2011
Oznámení zahájení řízení (povolení ke kácení dřevin, Červinková Sidónia)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves

[ dokument]
18.10.2011 1.11.2012
Oznámení - zrušení úředních hodin ve středu 5. října 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
4.10.2011 6.10.2011
Oznámení - dočasné přemístění nástupní a výstupní zastávky autobusu č. 350 v Lichocevsi
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
4.10.2011 18.10.2011
Územní rozhodnutí (dělení pozemku p. č. 300/1 k.ú. Noutonice, České dráhy, a.s.)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
[ dokument]
12.9.2011 4.10.2011
Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení o 2 roky (přístavba a přestavba čp. 12, Lichoceves, Müllerová Ivanka)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
[ dokument]
12.9.2011 4.10.2011
Jízdní řád autobusové linky 312 (platnost od 1. září 2011)
Vydal: ROPID
[ dokument]
26.8.2011 5.1.2012
Jízdní řád autobusové linky 350 (platnost od 1. září 2011)
Vydal: ROPID
[ dokument]
26.8.2011 5.1.2012
Soupis usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce dne 19. srpna 2011
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
26.8.2011 18.10.2011
Rozpočtové opatření č. 2/2011 obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
25.8.2011 18.10.2011
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu (8.10.2011)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
25.8.2011 18.10.2011
Územní rozhodnutí (dělení pozemku parc.č. 40/40 v k.ú. Noutonice, pp. Malátková, Koška, Borek, Veselá, Košková)
Vydal: Stavení úřad Velké Přílepy
[ dokument]
25.8.2011 12.9.2011
Oznámení o zrušení zájezdu na výstavu Země živitelka
Vydal: OÚ Lichoceves

[ 
dokument]
24.8.2011 12.9.2011
Návrh rozpočtového opatření obce Lichoceves č. 2/2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
17.8.2011 25.8.2011
Sdělení o zástupu za MUDr. Hlavovou v době od 1. do 31. srpna 2011
Vydal: ordinace praktické lékařky MUDr. Vlasty Hlavové
[ dokument]
16.8.2011 12.9.2011
Odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby „Obchvat Kralup nad Vltavou“ Stavebního úřadu Kralupy nad Vltavou
Vydal: obce Chvatěruby, Dolany, Tursko, Horoměřice, Velké Přílepy, Holubice, Lichoceves a Statenice
[ dokument]
13.8.2011 5.1.2012
Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 19. srpna 2011
Vydal: Obec Lichoceves
[ dokument]
11.8.2011 22.8.2011
Oznámení o zahájení územího řízení a pozvání k ústnímu jednání (dělení pozemku p. č. 300/1 k.ú. Noutonice, České dráhy, a.s.)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
[ dokument]
11.8.2011 12.9.2011
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení (přístavba a přestavba čp. 12, Lichoceves, Müllerová Ivanka)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
[ dokument]
 9.8.2011 12.9.2011
Oznámení a přihláška na 38. ročník výstavy Země živitelka (27.8.2011)
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
9.8.2011 24.8.2011
Oznámení žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce (parc. č. 209/18 a st. p. 80 v k.ú. Noutonice, manželé Hynkovi)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
2.8.2011 18.4.2012
Územní rozhodnutí (dva vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 75/14 v k.ú. Noutonice, Hlávková Libuše)
Vydal: Stavení úřad Velké Přílepy
[ dokument]
 2.8.2011 25.8.2011
Oznámení žádosti o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví obce (parc. č. st. 38 v k.ú. Noutonice, Notos Schola s.r.o.)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
1.8.2011 18.11.2011
Oznámení (nalezený pes)
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
8.7.2011 18.10.2011
Sdělení o nalezeném psu (bílý pudl)
Vydal: Městský úřad Roztoky
[ dokument]
15.6.2011 25.8.2011
Soupis usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
10.6.2011 13.8.2011
Změna úředních hodin ve středu 3. srpna 2011 (od 14 do 18 hodin)
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
31.7.2011 4.8.2011
Sdělení o svozu BIO odpadu
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
8.7.2011 20.1.2012
Výzva k dodržování preventivních opatření proti šíření račího moru
Vydal: Výzkumný tým PřF UK Praha, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
26.7.2011 9.9.2015
Výzva pro zájemce o zájezd na výstavu Země živitelka
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
26.7.2011 9.8.2011
Informace stran zatoulaných psů
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
8.7.2011 16.3.2016
Prázdninový jízdní řád autobusové linky 312 (platnost do 31.8.2011)
Vydal: ROPID
[ dokument]
30.6.2011 31.8.2011
Prázdninový jízdní řád autobusové linky 350 (platnost do 31.8.2011)
Vydal: ROPID
[ dokument]
30.6.2011 31.8.2011
Zahájení vodoprávního řízení - prodloužení doby předčasného užívání splaškové kanalizace a akumulační jímky (Noutonice, pozemek parc. č. 40, Bertura a.s.)
Vydal: MÚ Černošice, OŽP
[ dokument]
23.6.2011 17.12.2012
Veřejné projednání 29.6.2011 "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně"
Vydal: MŽP, odb. posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
[ dokument]
23.6.2011 30.6.2011
Sdělení o nalezeném psu (pravděpodobně míšenec Leonbergera)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
15.6.2011 14.7.2011
Posudek o vlivu záměru "Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně" na životní prostředí
kompletní zveřejnění na stránkách MŽP
: http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp?pageNumber=1
informace o zveřejnění na úřední desce Středočeského kraje
:
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/uredni-deska/zamery/data/101578-2011-kusk-6722842fbb1f418982f2c5bb7b2dd4ad.htm
Vydal: MŽP, odb. posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
doprovodná informace o posudku
[ dokument]
posudek
[ dokument]
7.6.2011 30.6.2011
Územní rozhodnutí (dělení pozemku parc. č. 85/1 v k.ú. Lichoceves PK 79 v k.ú. Lichoceves, Highbury a.s.)
Vydal: Stavení úřad Velké Přílepy
[ dokument]
7.6.2011 18.10.2011
Nabídka zajištění svozu BIO odpadu
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ 
dokument]
6.6.2011 14.7.2011
Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 9. června 2011
Vydal: Obec Lichoceves
[ dokument]
2.6.2011 10.6.2011
Rozpočtové opatření č. 1/2011 obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
 20.5.2011 14.7.2011
Soupis usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce dne 18. května 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
19.5.2011 10.6.2011
Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 18. května 2011
Vydal: Obec Lichoceves
[ dokument]
11.5.2011 19.5.2011
Výzva k dopravní bezpečnosti v obci
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
10.5.2011 12.7.2012
Výzva rodičům k podání zprávy stran přijetí dětí do mateřských školek
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
9.5.2011 18.11.2011
Oznámení žádosti o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce (parc. č. 206/4, k.ú. Noutonice, Vladimír Luxík)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
4.5.2011 18.4.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" za rok 2010
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
[ dokument]
4.5.2011 6.6.2011
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" za rok 2010
Vydal: DSO Od Okoře k Vltavě
[ dokument]
4.5.2011 6.6.2011
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti pro p. Petru Špoulovou (Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
27.4.2011 6.6.2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání dne 24.5.2011 (dělení pozemků p.p.k. 79 v k.ú. Lichoceves, Highbury a.s.)
Vydal: Stavení úřad Velké Přílepy
[ dokument]
26.4.2011 25.5.2011
Oznámení o svozu velkoobjemového odpadu dne 6. a 7. května 2011
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
20.4.2011 9.5.2011
Sdělení o víkendovém posílení autobusových linek
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
18.4.2011 30.6.2011
Sdělení o vakcinaci psů a koček proti vzteklině dne 5. května 2011
Vydal: OÚ Lichoceves
[ dokument]
15.4.2011 9.5.2011
Soupis usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce dne 4. dubna 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
6.4.2011 19.5.2011
Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
5.4.2011 6.6.2011
Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
5.4.2011 6.6.2011

Schválený závěrečný účet obce Lichoceves za rok 2010 - komentář
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
5.4.2011 6.6.2011

Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením (Lichoceves, revitalizace rybníka)
Vydal: MU Černošice, OŽP
[ dokument]
5.4.2011 27.4.2011
Návrh zásad územního rozvoje Středočeského kraje vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (veřejné projednávání dne 2.5.2011)
http://www.wmap.cz/zurstck/ (soubor dokumentů ke stažení z oficiálního portálu)
Vydal: KU Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje
5.4.2011 10.6.2011
Oznámení o svozu 9. dubna 2011 nebezpečného odpadu
Vydal: Regios a.s.
[ dokument]
 4.4.2011  15.4.2011
Sdělení o zápisu do MŠ v Libčicích n/Vlt. dne 5. dubna 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
 28.3.2011 14.7.2011
Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Vydal: KÚ Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje
[ dokument]
28.3.2011 9.5.2011
Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves
Vydal: Obecní úřad Lichoceves 
[ dokument]
28.3.2011 5.4.2011
Oznámení o výsledku hlasování doplňovacích voleb do Senátu dne 18., 19., 25. a 26. března 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
28.3.2011 5.4.2011
Naléhavá výzva k přihlášení do certifikovaného kurzu pro chůvy
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
28.3.2011 5.4.2011
Oznámení o úřední době odd. občanských průkazů ve dnech konání doplňovacích voleb do Senátu (25.3.2011 od 14:00 do 22:00, 26.3.2011 od 8:00 do 14:00)
Vydal: MÚ Černošice, správní odbor
[ dokument]
23.3.2011 28.3.2011
Oznámení o době a místě konání 2. kola doplňovacích voleb do Senátu dne 25. a 26. března 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
22.3.2011 28.3.2011
Oznámení o výsledku hlasování v okrsku v 1. kole doplňovacích voleb do Senátu dne 18. a 19. března 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
21.3.2011 28.3.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2010
Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje
[ dokument]
17.3.2011 5.4.2011
Oznámení ke sčítání lidu, domů a bytů 2011 (seznam čp. a č.e. v rámci sčítacího obvodu, jméno sčítacího komisaře a telefonní číslo řídícího pracoviště našeho komisaře)
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
8.3.2011  15.4.2011
Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů (rozhodný okamžik pro sčítání je půlnoc z 25. na 26. března 2011)
Vydal: Český statistický úřad
[ dokument]
8.3.2011  15.4.2011
Návrh závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2010
[ dokument]
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
Komentář návrhu závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2010
[ dokument]
4.3.2011 5.4.2011
Nabídka Základní školy praktické na přijetí dětí do přípravné předškolní třídy pro školní rok 2011/2012
Vydal: ZŠP Vokovická, Praha 6
[ dokument]
1.3.2011 18.10.2011
Nabídka Základní školy praktické na přijetí dětí do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012
Vydal: ZŠP Vokovická, Praha 6
[ dokument]
1.3.2011 18.10.2011
Oznámení o době a místě konání doplňovacích voleb do Senátu dne 18. a 19. března 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
28.2.2011 28.3.2011
Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí dne 4. března 2011 od 19 hodin
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
28.2.2011 28.3.2011
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2011 [ dokument]
Zkrácená informativní verze návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2011 [ dokument]

Vydal: Obecní úřad Lichoceves
26.2.2011 5.4.2011
Upozornění na konec platnosti známek na popelnice z roku 2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
24.2.2011 5.1.2012
Sdělení o možnosti registrace nových pacientů v ordinaci všeobecné praktické lékařky pro dospělé v Tuchoměřicích
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
24.2.2011 5.1.2012
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Noutonicích
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
24.2.2011 11.3.2011
Návrh rozpočtu obce Lichoceves na rok 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
24.2.2011 26.2.2011
POZVÁNKA  na setkání s rodiči v sobotu 12. února 2011 od 14 hodin na Obecním úřadu
[ 
dokument]

Dotazník pro rodiče z obce Lichoceves
[ 
dokument]

Vydal: Obecní úřad Lichoceves
1.2.2011 24.2.2011
Sdělení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 18. a 19. března 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
1.2.2011 28.3.2011
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 18. a 19. března 2011
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
1.2.2011 28.3.2011
Oznámení o přeložení řízení a pozvání k ústnímu jednání dne 22.2.2011 (změna užívání prostor bez zásahu do vzhledu budovy, Noutonice čp. 7, Mudranincovi)
Vydal: Stavení úřad Velké Přílepy
[ dokument]
1.2.2011 24.2.2011
Sdělení OÚ - 19. ledna 2011 odpadají úřední hodiny starostky
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
[ dokument]
18.1.2011 20.1.2011
Soupis usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce dne 10. ledna 2011
Vydal: Zastupitelstvo obce Lichoceves
[ dokument]
12.1.2011 11.2.2011
Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby (Noutonice čp. 7, Mudranincovi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
[ dokument]
12.1.2011 1.2.2011
Oznámení o pokračování v řízení o změně užívání prostor bez zásahu do vzhledu budovy a pozvání k ústnímu jednání dne 27.1.2011 (Noutonice čp. 7, Mudranincovi)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
[ dokument]
12.1.2011 1.2.2011
Oznámení o zahájení územního řízení (vrtaná studna na parc. 209/18 v k.ú. Noutonice, stavebníci pp. Hynek, Hynková
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
[ dokument]
11.1.2011 1.2.2011
Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 10. ledna 2011
Vydal: Obec Lichoceves
[ dokument]
 4.1.2011 11.1.2011
Zahájení územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání dne 19.1.2011 (stavba RD, Noutonice, parc. č. 40/8, Masopust, Masopustová, Pavelková)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
[ dokument]
22.12.2010 1.2.2011
Oznámení termínu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2011/2012 na ZŠ ve Velkých Přílepech Vydal: ZŠ Velké Přílepy
[ dokument]
21.12.2010 11.2.2011
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2011
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2010
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).


 
 

   ©2008-2010 Obec Lichoceves, všechna práva vyhrazena