Dnes je - svátek má

Obecní úřad Lichoceves
252 64  Lichoceves 20, tel/fax: 220 930 556
e-mail: obec@lichoceves.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí 18.00-21.00
Středa 09.00-12.00
 
  


 


 Archiv dokumentů sejmutých z úřední desky obce Lichoceves za rok 2010  
 Dokument Datum
vyvěšení
Datum sejmutí
Rozhodnutí o umístění stavby (vrtaná studna, Noutonice, parc. č. 40/47, Pecháček, Pecháčková, Mášová)
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
22.12.2010 17.1.2011
Oznámení termínu zápisu do 1. třídy pro školní rok 2011/2012 na ZŠ ve Velkých Přílepech Vydal: ZŠ Velké Přílepy 21.12.2010 11.2.2011
Soupis usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves ze dne 20.12.2010
Vydal: Obec Lichoceves
21.12.2010 17.1.2011
Sdělení o možnosti udělit finanční dar občanům, kteří se přihlásí do konce roku 2010 k trvalému pobytu v obci Lichoceves
Vydal: Obec Lichoceves
21.12.2010 4.1.2011
Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves dne 20. prosince 2010
Vydal: Obec Lichoceves
13.12.2010 21.12.2010
Návrh rozpočtu na rok 2011 dobrovolného svazku obcí "Od Okoře k Vltavě"
Vydal: DSO "Od Okoře k Vltavě"
3.12.2010 21.12.2010
Usnesení č. 6 z jednání svazku obcí "Od Okoře k Vltavě" dne 24.11.2010
Vydal: DSO "Od Okoře k Vltavě"
3.12.2010 21.12.2010
Soupis usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lichoceves ze dne 10.11.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
16.11.2010 21.12.2010
Úřední hodiny Obecního úřadu Lichoceves od 15.11.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
15.11.2010 5.12.2010
Oznámení o nefunkčnosti e-mailových adres od 11. listopadu 2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
15.11.2010 9.12.2010
Usnesení - zastavení řízení: dělení pozemku parc.č.44, 47, 53 v k.ú. Noutonice - Jan Čonka, Eva Čonková
Vydal:
Stavební úřad Velké Přílepy
3.11.2010 22.11.2010
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lichoceves se koná ve středu 10. listopadu 2010 v 18,00 hodin v salonku Lichocevské hospody.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
1.11.2010 10.10.2010
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN
Do doby zvolení nového zastupitelstva obce budou úřední hodiny OÚ Lichoceves:
v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.00 h.dne 27.10.2010 bude zavřeno
20.10.2010 15.11.2010
Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: Dělení pozemku č.p. 44, 47, 53 v k.ú. Noutonice, Jan Čonka, Eva Čonková
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
12.10.2010 29.10.2010
Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves konaného dne 11.10.2010
Vydal: Obec Lichoceves
11.10.2010 13.12.2010
Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
Vydal: ČEZ Distribuce, a.s.
11.10.2010 15.11.2010
Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti pro poplatníka: Pavla Bártová
Vydal: Finanční úřad Praha -západ
7.10.2010  3.11.2010
Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves 11.10.2010 v 17.00 hodin.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
29.9.2010  11.10.2010 
Oznámení o datu a místu konání voleb do zastupitelstev obcí
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
29.9.2010  16.10.2010
Oznámení o pronájmu nebyt.prostor Noutonice č.p. 11
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
1.9.2010 29.9.2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
30.8.2010 16.10.2010
Mobilní svoz nebezpečných složek odpadu 18.9.2010
Vydal: Regios, s.r.o.
30.8.2010 18.9.2010
 Masopustovi-studna- rozhodnutí o umístění stavby studny
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
 18.8.2010  29.9.2010
Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení - ČEZ Distribuce, a.s.,  - NOUTONICE kNN
Vydal: Stavení úřad Roztoky
4.8.2010  24.11.2014
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Statenice - Tuchoměřice 14.8.2010
Vydal: Honební společenstvo Statenice - Tuchoměřice
4.8.2010 18.8.2010
 Volby do zastupitelstev měst a obcí 2010
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vydal: Obec Lichoceves
 21.7.2010 16.10.2010
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves konaného dne 20.7.2010 21.7.2010 18.8.2010
Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání: umístění stavby studny na pozemku p.č. 40/8, Masopustovi
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
19.7.2010 27.9.2010
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ÚŘEDNÍCH HODIN
pondělí a středa: 9.00 -12.00, 15.00 – 18.00
v případě potřeby se lze domluvit na tel.č. 739 659 188
19.7.2010 15.11.2010
24. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves 20.7.2010 v 18.00 hodin.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
8.7.2010 21.7.2010
Oznámení - Obecní úřad Lichoceves oznamuje, že dne 7.7.2010 neúřaduje, k dispozici je občanům ve čtvrtek 8.7.2010 od 8,00 do 12,00 hodin.
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
30.6.2010 12.7.2010
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves konaného dne 30.6.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
30.6.2010 21.7.2010
23. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves 30.6.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
23.6.2010 30.6.2010
Schválený rozpočet obce Lichoceves na rok 2010
Vydal:  Obecní úřad Lichoceves
23.6.2010 26.7.2010
Oznámení o projednávání a zveřejnění Návrhu zadání územního plánu obce Lichoceves.
Vydal:  Obec Lichoceves
23.6.2010 4.8.2010
Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves konaného dne 22.6.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
23.6.2010 21.7.2010 
Odvolání účastníka NOTOS SCHOLA, s.r.o.do rozhodnutí stavebního úřadu Velké Přílepy
Vydal: Advokátní kancelář JUDr. Jaroslav Hrnčíř
17.6.2010 12.7.2010 
Výzva - vyjádření k podanému odvolání NOTOS SCHOLA, s.r.o.
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
16.6.2010 12.7.2010
Závěrečný účet obce za rok 2009
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
16.6.2010 30.6.2010
22. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves 22.6.2010
Vydal: Obec Lichoceves
15.6.2010 23.6.2010
Upozornění na opakované porušování zákona č. 289/1991Sb. o Lesích a zákona č. 449/2001 Sb. o Myslivosti
Vydal: Honební společenstvo Svrkyně - Velké Přílepy
10.6.2010 23.6.2010
Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu, etapa1
Vydal: MěÚ Kralupy nad Vltavou, stavební úřad
4.6.2010 1.9.2010
Služba na oddělení OP v době voleb
Vydal: MěÚ Černošice
19.5.2010 31.5.2010
DSO-závěreč.účet
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
17.5.2010 10.6.2010
Oznámení o době a místu konání voleb do PSPČR
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
10.5.2010 31.5.2010
Volby do PSPČR prohlášení o odvolání kandidatury:
SPR-RPČ Marie Kamperová
Vydal: Krajský úřad Sč kraje
5.5.2010 31.5.2010
PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 14.5. a 15.5.2010
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
5.5.2010 17.5.2010
Ordinační hodiny PL pro dospělé MUDr. Vlasta Hlavová
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
5.5.2010 26.7.2010
NOTOS SCHOLA - VÝZVA - vyjádření k podanému odvolání
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
3.5.2010 27.5.2010
NOTOS SCHOLA -vyjádření k podanému odvolání
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
28.4.2010 19.5.2010
Územní rozhodnutí - vrtaná studna - Ing. Král Roman
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
26.4.2010 14.5.2010
Dražba - budova bez čp. na pozemku p.č. 31
Vydal: Finanční úřad pro Prahu 10
26.4.2010 13.6.2010
Územní rozhodnutí SÚ Velké Přílepy, Ing. P. Král - vrtaná studna 23.4.2010 10.5.2010
Rozpočet obce na rok 2010
Vydal: Obec Lichoceves
22.4.2010 10.6.2010
VV - Usnesení Řízení o odstranění stavby
Vydal: MěÚ Černošice, odbor ŽP
14.4.2010 3.5.2010
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Vydal: Obecní úřad Lichoceves
12.4.2010 31.5.2010
Vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Vydal: Finanční úřad Praha západ
7.4.2010 31.5.2010
ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 31.3.2010
9.00-11.00  a  14.00-17.00
29.3.2010 31.3.2010
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves konaného dne 16.3.2010
Vydal: Obec Lichoceves
17.3.2010 7.4.2010
21. zasedání Zastupitelstva obce Lichoceves 16.3.2010
Vydal: Obec Lichoceves
8.3.2010 16.3.2010
Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Ing. Roman Král
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
8.3.2010 31.3.2010
Mobilní svoz nebezpečného odpadu 24. dubna 2010
Vydal: Regios, a.s.
2.3.2010 26.4.2010
Návrh změny č. 2 ÚP obce Statenice
Vydal: Obecní úřad Statenice
24.2.2010 14.4.2010
Závazné stanovisko  - souhlas s vydáním rozhodnutí ke stavbě vyústního objektu odpadního potrubí z ČOV v k.ú. Noutonice
Vydal: MěÚ Černošice
24.2.2010 17.3.2010
Rozpočet obce na rok 2010
Vydal: Obec Lichoceves
24.2.2010 17.3.2010
Stavební povolení - mateřská škola, stavební obec Lichoceves
Vydal: Stavební úřad Velké Přílepy
9.2.2010 1.3.2010
VV - Rozhodnutí "Lichoceves - revitalizace rybníka"
Vydal: MěÚ Černošice, odbor ŽP
18.1.2010 2.2.2010
Zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Paralelní RWY06R/241 Letiště Praha Ruzyně" na životní prostředí
Vydal: Ministerstvo ŽP ČR
7.1.2010 8.2.2010
   
Seznam sejmutých dokumentů zveřejněných na úřední desce za rok 2009
   
 Informace Úřední deska je definovaná § 26 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád). Zároveň se i v dalších zákonech, kde se používal pojem "úřední deska" (původně definovaný § 112 zákona č. 112/2000 Sb. o obcích), doplňuje odkaz na § 26 Správního řádu.

Od 1. 1. 2006 je tedy definice úřední desky jednotně upravena Správním řádem a pokud ostatní legislativní normy požadují zveřejnění dokumentu na úřední desce, rozumí se tím úřední deska ve smyslu Správního řádu.

 Podle Správního řádu tedy každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se vždy zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (typicky internet).