Dnes je - svátek má

 
 

klikntím přejdete na odkaz
Odběr informací
bezplatné zasílání novinek
na váš e-mail


Radar bouřky


 


 


Stránky se upravují a připravuje se nová verze
 
 COVID-19

https://koronavirus.mzcr.cz/

Obec Lichoceves nabízí službu pomoci občanům obce za nouzového stavu.

KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY


MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2022

 

 Vítejte v Lichocevsi a v Noutonicích

Letecký snímek části obce Noutonice.
archiv obce Lichoceves

Obec Lichoceves s částmi Lichoceves a Noutonice leží v mírně zvlněné krajině při západním okraji hlavního města Prahy, která je vyhledávanou rekreační oblastí nejen pro obyvatele hlavního města. 

Krajina v okolí Lichocevsi má vynikající podmínky pro cykloturistiku a pěší turistiku. V těsném sousedství obce se nachází hrad Okoř, který láká nejen svojí historií, ale také častým pořádáním významných kulturních akcí.

To, že obec leží v opravdu historicky významné oblasti dokládá i blízkost Únětic, podle nichž je nazvána kultura únětická, Levý Hradec spojený s historií rodu Přemyslovců.
Z novodobé historie je významným bodem v okolí obec Lidice, za 2. světové války vypálená a posléze znovu obnovená.


Obec Lichoceves je společně s okolními obcemi Velké Přílepy, Tursko, Holubice, Svrkyně, Okoř, Úholičky a Libčice nad Vltavou členem Dobrovolného svazku obcí
Od Okoře k Vltavě
.


ZNAK A VLAJKA OBCE LICHOCEVES

 

     Důležité /Aktuální informace 
● 28.7.2022
Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Lichoceves – Noutonice

příloha č. 1: Textová část Změny č. 2 ÚPO Lichoceves – Noutonice
příloha č. 2: Hlavní výkres: Komplexní urbanistický návrh
příloha č. 3: Technické vybavení: Doprava
příloha č. 4: Technické vybavení: Zásobování vodou, kanalizace, vodní toky
příloha č. 5: Technické vybavení: Zásobování plynem, energetika, spoje
příloha č. 6: Místní systém ekologické stability
příloha č. 7: Veřejně prospěšné stavby
příloha č. 8: Koordinační výkres
příloha č. 9: Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Vydal: OÚ Lichoceves
 


● 11.10.2021
Informace o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny v obci Lichoceves
Vydal: OÚ Lichoceves

 Celostátně platná opatření:
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/


Částka Sbírky zákonů č. 162 obsahující krizová usnesení usnesení vlády vydaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2​, která byla přijata na jednání vlády dne 8. 10. 2020.

Opatření platná pro Středočeský kraj:
Nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
Nařízení č. 8/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.


● 10.7.2019
Zákaz odběru povrchové vody ze Zákolanského potoka s okamžitou platností do odvolání


● 31.7.2018
Informace ČÚZK o revizi katastru nemovitostí

● 23.5.2017
Průzkum zájmu:
ZDARMA DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY pro občany Lichocevsi
Formulář ve wordu
Informační leták "Pojďme kompostovat"

● 10.5.2017
Prosba o pomoc při nalezení původce černé skládky


● 11.1.2017
Nabídka zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem

Vydal: Generální finanční ředitelství

20.3.2013
Upozornění pro dopravce provozující nákladní a osobní dopravu tzv. velkými vozidly

 ● 4.5.2011
Výzva - kronikář obce
Obecní úřad pro naplnění zákonné povinnosti obce vést obecní kroniku hledá zájemkyni/zájemce o funkci kronikáře obce.
 Rychlé odkazy 


 


 


 16.12.2017
Vlaky se vrací do Noutonic.